Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Sieć EURES ma już 25 lat!

Sieć EURES ma już 25 lat! Utworzona w 1994 roku, wspiera w sposób praktyczny realizację prawa obywateli UE/EOG i Szwajcarii do swobodnego przemieszczania się, pomagając osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia w innym kraju członkowskim, a pracodawcom w rekrutacji pracowników z terenu całej Europy.

 

EURES25 Cover Image Facebook V1


W Polsce działalność sieci EURES datuje się od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku, dlatego w Polsce świętujemy 15-lecie jej istnienia.
Sieć EURES od samego początku swojej działalności dbała o to, aby wszyscy obywatele państw UE/EFTA mogli korzystać z takich samych możliwości związanych z podejmowaniem pracy za granicą, bez względu na różnice językowe, kulturowe, a także wyzwania wynikające z różnic w systemach administracyjnych oraz prawie pracy państw członkowskich.


Czym jest sieć EURES?


EURES (EURopean Employment Services) tworzą przede wszystkim publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich UE oraz inne uprawnione organizacje działające
w obszarze zatrudnienia (np. związki zawodowe, organizacje pracodawców), na poziomie krajowym są to Krajowe Urzędy ds. Koordynacji EURES, a unijnym Komisja Europejska
i Europejski Urząd ds. Pracy.


Sieć EURES jest obecna w 32 krajach: 28 państwach członkowskich UE, Lichtensteinie, Islandii, Norwegii, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także
w Szwajcarii.


Jakie usługi oferuje EURES?


EURES oferuje usługi unijnego pośrednictwa pracy wraz z doradztwem w zakresie mobilności na europejskim rynku pracy, których odbiorcami są obywatele państw UE/EOG poszukujący pracy w innym kraju członkowskim oraz pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem pracownika z innego państwa Europy.


Sieć EURES to ludzie, doradcy EURES, zatrudnieni w urzędach pracy oraz innych organizacjach partnerskich EURES, których w Europie jest aktualnie około 1000. Doradcy EURES współpracują ze sobą w zakresie wymiany ofert pracy, podań o zatrudnienie oraz informacji nt. warunków życia i pracy w krajach członkowskich UE oraz innych związanych z mobilnością na europejskim rynku pracy.


EURES to także narzędzia, takie jak Portal Mobilności Zawodowej EURES www.eures.europa.eu, który codziennie udostępnia bazę ponad 3.5 mln ofert pracy, bazę osób poszukujących pracy z ponad 380 tys. CV oraz daje możliwość rozmów z doradcami EURES za pośrednictwem chat’ów on-line.

 

Sieć EURES w Polsce


Działania w ramach sieci EURES w Polsce świadczą:

 • wojewódzkie urzędy pracy
 • powiatowe urzędy pracy
 • wojewódzkie komendy Ochotniczych Hufców Pracy
 • centra edukacji i pracy młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy
 

W Polsce funkcję Krajowego Urzędu Koordynacji pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy.


Sieć EURES w Polsce posiada swoją własną stronę internetową www.eures.praca.gov.pl, na której można znaleźć m.in. bazę zagranicznych ofert pracy EURES w języku polskim, dane kadry EURES w Polsce, informacje nt. warunków życia i pracy w krajach UE/EOG oraz Szwajcarii, informacje dla polskich pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z terenu Europy.
EURES w Polsce, trochę historii.


Wysokie bezrobocie, wizy i pozwolenia na pracę to realia, z którymi Polacy musieli borykać się zanim Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Kiedy Polska 1 maja 2004 roku zostaje członkiem Unii Europejskiej, ten moment uznaje się za początek działalności sieci EURES w Polsce. EURES zaczyna budować swoją strukturę tzn. wyznaczony zostaje krajowy manager EURES, przepisy dotyczące EURES są wdrażane do polskiego ustawodawstwa, odbywają się szkolenia pracowników wojewódzkich urzędów pracy na doradców EURES, organizowane są pierwsze międzynarodowe wydarzenia.


Na przestrzeni 15 lat, dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy zorganizowały kilkadziesiąt międzynarodowych targów pracy, seminariów, spotkań informacyjnych, konferencji, szkoleń na rzecz polskich poszukujących pracy oraz polskich oraz zagranicznych pracodawców. Polacy zrekrutowani do pracy za granicą w ramach sieci EURES m.in. budowali Stadion Wembley w Londynie, lotnisko na Cyprze (Paphos), obsługiwali gości Disneylandu w Paryżu, gości hoteli we Włoszech, Wyspach Kanaryjskich, Baelarach, Lourdes, klientów Lufthansy, montowali monitory komputerowe w Irlandii. Lista profesji i branż, w których prowadzone były rekrutacje jest długa.


W latach 2004-2020 WUP oraz PUP na terenie Polski realizują usługi sieci EURES takie jak:

 • prowadzenie naborów do pracy za granicę do państw UE/EFTA
 • prowadzenie doradztwa w zakresie warunków życia i pracy w UE/EFTA
 • prowadzenie pośrednictwa pracy dla polskich pracodawców zainteresowanych kandydatami
 • z UE/EFTA
 • promocja usług EURES wobec bezrobotnych, poszukujących pracy z Polski oraz z UE/EFTA oraz polskich pracodawców (spotkania, warsztaty, prezentacje, promocja w mediach
 • w internecie, konferencje, udział w targach pracy ze stoiskiem na terenie kraju, wydawanie regionalnych materiałów promocyjnych EURES)
 • organizacja Międzynarodowych Targów Pracy, Europejskich Dni Pracy, Dni Tematycznych
 • w Polsce
 • organizacja Europejskich Dni Pracy on-line na www.europeanjobdays.eu
 • działania przygraniczne – EURES-T Beskydy, EURES-TriRegio, EURES Odra-Oder, EURES Karpaty, EURES Biały Las


Od kilku lat, w związku z systematycznym spadkiem poziomu bezrobocia w Polsce oraz deficytem wykwalifikowanych pracowników na krajowym rynku pracy, EURES w Polsce coraz częściej kieruje swoje działania do polskich pracodawców próbując zachęcić ich do poszerzenia zakresu poszukiwań pracowników o kandydatów z innych państw Unii Europejskiej. Sieć EURES zmienia się wraz
z sytuacją na rynku pracy zachowując niezmiennie wysoki poziom świadczonych usług.


Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin #EURES25!

 

MP

grudzień 2019
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc