W ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy” zapraszamy na spotkania regionalnych sieci współpracy organizowanych w ramach projektu.

 

Najbliższe odbędzie się w dniu 6 grudnia br. o godz. 14.00 w formule on-line. Tematem spotkania będzie „Action Learning – jako metoda pracy zespołowej”. Głównym celem jest  omówienie „Action Learning” jako metody pracy zespołowej, służącej rozwiązywaniu problemów, rozwijaniu kompetencji oraz wprowadzaniu innowacji. Spotkania zostały podzielone na rejony:

  • 6 grudnia dla przedsiębiorców z Bierunia i Lędzin
  • 8 grudnia Siemianowice i Chorzów
  • 9 grudnia Mysłowice i Mikołów

Metoda ta stanowi doskonałe narzędzie otwartego dialogu i pracy zespołowej. Rozwija zespoły w kierunku ciągłego doskonalenia się i uczenia. Jest wykorzystywana do transferu wiedzy, wartości i doświadczeń.

 

Action learning, to proces edukacyjny, podczas którego uczestnik analizuje własne zachowania w celu ich poprawy. Robi się to w niewielkich grupach zwanych „zespołami action learning” (Action Learning Sets).

 

Będziemy dyskutować również na temat sposobów wykorzystania tej metody w obszarze edukacji i pracy z osobami dorosłymi.

 

Ekspertem podczas spotkania będzie Urszula Leiss – coach kadry zarządzającej, mentor, wykładowca akademicki oraz trener Action Learning. W pracy z ludźmi skoncentrowana na narzędziach i metodach ułatwiających uczenie się. Wspiera firmy i organizacje w tworzeniu projektów rozwojowych, wspierających wejście w zmianę, transfer wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności. Pomysłodawca i współorganizator projektu “Liderzy zmiany” skierowanego do młodzieży gimnazjalnej.

 

Zapisy na wydarzenie odbywają się mailowo. Prosimy wysłać wiadomość na gawlak.tomasz@gmail.com do 2 grudnia br. Po rejestracji otrzymają Państwo link umożliwiający udział w spotkaniu.

 

Głównym celem projektu „Śląskie. Zawodowcy” jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół biorących udział w projekcie do potrzeb rynku pracy (w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych poprzez udział w stażach, praktykach, kursach, doradztwie), a także wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem.

 

Chcielibyśmy, aby spotkania sieci stworzyły przestrzeń do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń  pomiędzy przedstawicielami szkół (kadra kierownicza, nauczyciele przedmiotów zawodowych, doradcy zawodowi, szkolni specjaliści ds. jakości staży, kursów i szkoleń), przedstawicielami pracodawców już przyjmujących naszych uczniów na staże (np. opiekunowie staży, działy HR), ale też zainteresowanymi przyjęciem stażystów w przyszłości  oraz szeroko rozumianym  otoczeniem  (np.  przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy i Władz Samorządowych).

 

Liczymy na to, że dzięki Państwa obecności na spotkaniu będziemy mogli wspólnie  wypracować trwałe mechanizmy dających gwarancję jak najlepszego kształcenia  zawodowego zgodnego z rozwojem lokalnej gospodarki oraz potrzebami kadrowymi pracodawców.

 

Ramowa agenda spotkania:

14.00-14.25 Powitanie uczestników oraz prezentacja projektu „Śląskie. Zawodowcy”

Aleksandra Wanat, Ekspert ds. sieci regionalnych i budowania klastra edukacyjnego, Dyrektor ds. Rozwoju RIG w Katowicach

Monika Jochymek, Ekspert ds. jakości staży i kształcenia dualnego, Kierownik ds. Realizacji Projektów, RIG w Katowicach

Tomasz Gawlak, Regionalny Specjalista ds. sieci współpracy, RIG w Katowicach

14.25-15.45 „Action Learning – jako metoda pracy zespołowej”.

Urszula Leiss

Ekspert, wykładowca akademicki oraz trener metody Action Learning

15.45-17.00 Moderowana dyskusja

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Tomasz Gawlak
Regionalny Specjalista ds. sieci współpracy,
tel. 794 409 531, e-mail:  gawlak.tomasz@gmail.com

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania: 11.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Najnowsze