Koniec roku kalendarzowego dla większości przedsiębiorców jest szczególnie intensywny – trzeba uporządkować rozliczenia z kontrahentami, podliczyć stany magazynowe, skalkulować bonusy i zamknąć rok pod kątem podatkowym.

Poza obowiązkami związanymi z tym co już się skończyło, nierzadko trzeba jednocześnie przygotować się na to co nadchodzi, czyli kolejny rok. Niestety często nie oznacza to planów biznesowych, tylko drobiazgową analizę nowych regulacji prawnych, tak aby nie narazić się na niepotrzebne ryzyko i odpowiedzialność (osobistą lub finansową).

 

Jak jednak pokazuje praktyka, najwięcej zmian dotyczy przepisów podatkowych i na koniec 2020 r. nie było inaczej. Koniec roku dał nam rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych (opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych) i w podatku od towarów i usług (tzw. nowe zasady korygowania podatku) oraz szereg pomniejszych zmian (np. zmiana ulgi abolicyjnej).

 

Poza powyższymi zmianami, w nowym roku warto zwrócić uwagę na:
 • możliwość przeliczania walut dla celów VAT po kursach stosowanych w CIT/PIT;
 • wydłużenie terminu na wywóz towarów w eksporcie;
 • wydłużenie terminu na odliczenie VAT na bieżąco;
 • możliwość refakturowania kosztu usług noclegowych;
 • zwiększenie limitu zwolnienia z VAT dla małych prezentów;
 • ograniczenie ważności WIS do 5 lat;
 • doprecyzowanie potrąceń przy stosowaniu metody podzielonej płatności;
 • zasady obliczania podatku dochodowego w spółkach komandytowych;
 • brak daniny solidarnościowej dla wspólników spółki komandytowej;
 • zwolnienie z podatku zysków wypracowanych przez spółki komandytowe przed dniem 1 stycznia 2021 r.;
 • ograniczenie możliwości “manipulowania” wysokością stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia;
 • zmiany zasad opodatkowania sprzedaży spółek nieruchomościowych;
 • ograniczenie możliwości rozliczenia strat powstałych na skutek działań restrukturyzacyjnych;
 • opodatkowanie wydania majątku likwidacyjnego w formie rzeczowej;
 • obowiązek wdrażania polityki podatkowej; oraz
 • podwyższenie do 2 mln EUR progu 9% podatku CIT.

 

Dzięki współpracy z Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Sp. p., mieliśmy szansę omówić powyższe nowości na wydarzeniu z cyklu “O prawie przy kawie”, wykorzystując dedykowaną prezentację. Ponieważ nie każdy miał szansę brać udział w spotkaniu, zgodnie z obietnicą udostępniamy Państwu opracowane materiały.

 

Prezentacja: Najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych na co warto zwrócić uwagę.

Mamy nadzieję, materiały że będą pomocne i ułatwią Państwu adaptację do nowych przepisów.

Najnowsze