Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Działalność gospodarcza poza krajem zamieszkania

 

25 rig logo zus-logo
Pytanie do ZUS:

Dzień dobry, chciałbym zapytać, czy osoba mieszkająca i pracująca za granicą chcąca prowadzić dodatkowo działalność gospodarczą w Polsce zobowiązana jest do opłacania składek ZUS. Jeśli tak, to jakich? Dziękuję i pozdrawiam

 

Odpowiedz ZUS:

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że z powodu zbyt skąpych informacji możliwe jest tylko ogólne wskazanie sposobu załatwiania sprawy.


Zgodnie z zapisami Rozporządzenia wykonawczego 987/2009 osoba, która wykonuje pracę na terenie co najmniej dwóch państw członkowskich UE zobowiązana jest poinformować instytucję właściwą ds. zabezpieczenia społecznego zgodnie z miejscem swojego zamieszkania o tym fakcie. Instytucja miejsca zamieszkania ustala tymczasowe ustawodawstwo właściwe mające zastosowanie dla zainteresowanej osoby. Problemem może być ustalenie miejsca zamieszkania osoby bo nie jest ono jednoznaczne z miejscem pobytu lub zameldowania. Praktyczny poradnik dotyczący ustawodawstwa mającego zastosowanie w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii wydany przez Komisję Europejską definiuje państwo miejsca zamieszkania jako państwo, w którym dana osoba zwykle zamieszkuje i w którym znajduje się jej ośrodek interesów życiowych. W tym kontekście należy uwzględnić w szczególności sytuację rodzinną osoby zatrudnionej, przyczyny jej wyjazdu, czas i ciągłość zamieszkania, fakt posiadania zatrudnienia (jeśli tak jest), zamiary wynikające ze wszystkich okoliczności. Jak podaje praktyczny poradnik aby ustalić ośrodek interesów życiowych danej osoby instytucja właściwa musi przeprowadzić ogólną ocenę wszystkich dostępnych informacji m. in. sytuację rodzinną (status rodzinny i więzi rodzinne), czas trwania i ciągłość pobytu w danym państwie członkowskim, sytuacja zawodowa (charakter i specyfika wykonywanej pracy, w szczególności miejsce, w którym praca ta jest zazwyczaj wykonywana, jej stały charakter oraz czas trwania umowy o pracę, prowadzenie działalności o charakterze niezarobkowym, sytuacja mieszkaniowa, w szczególności, czy ma stały charakter, państwo członkowskie, które uznaje się za miejsce zamieszkania danej osoby dla celów podatkowych, przyczyny wyjazdu oraz zamiar wynikający ze wszystkich okoliczności.


Instytucja miejsca zamieszkania ustala ustawodawstwo w oparciu o art. 13 Rozporządzenia podstawowego 883/2004. Generalnie osoba wykonująca pracę najemną (odpowiednik zatrudnienia na umowę o pracę, zlecenia itp.) oraz wykonująca pracę na własny rachunek (odpowiednik prowadzenia działalności) podlega ustawodawstwu zgodnie z wykonywaniem pracy najemnej. Jednak ostateczną decyzję podejmuje instytucja właściwa w oparciu o dostępne dowody w sprawie.


W przypadku ustalenia ustawodawstwa innego niż polskie osoba nie podlega żadnym ubezpieczeniom w polskim systemie zabezpieczenia społecznego. Natomiast zobowiązana jest do zbadania czy w państwie członkowskim ustawodawstwa mającego do niej zastosowanie winna opłacać dodatkową składkę z tytułu prowadzenia działalności.


Niestety w zapytaniu, podane zostały zbyt ogólne dane, więc nie ma możliwości udzielenia precyzyjnej odpowiedzi. Pozostaje kwestia czy praca za granicą (rozumiana jako praca najemna) jest wykonywana tylko w jednym państwie czy też w kilku, dla jednego pracodawcy lub kilku? Czy praca nie nosi znamion pracy marginalnej, tzn. nie przekraczającej 5% ogólnego czasu pracy. A może chodzi o pracę na własny rachunek w kilku państwach członkowskich?


Ustawodawstwo jest określane tylko w przypadku, gdy praca faktycznie jest wykonywana tylko na terytorium Unii Europejskiej i krajów EOG i Szwajcarii.

 


 

Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań ekspertowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych!

Na Państwa pytania odpowiada Aldona Węgrzynowicz, rzecznik oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie.

Formularz do zadawania pytań znajduje się pod adresem:
http://rig.katowice.pl/wspolpraca-z-zus-w-chorzowie/zadaj-pytanie-zus

listopad 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc

PARTNERZY