Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Współpraca z ZUS w Chorzowie

 

 

 

 

ZUS 3

ZUS 1

 

Podczas spotkania członkowskiego, które miało miejsce 24 lutego 2014 r. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie.


W ramach porozumienia obie instytucje będą wymieniały doświadczenia, prowadziły merytoryczne konsultacje oraz podnosiły wiedzę i umiejętności pracowników. Dodatkowo będziemy na bieżąco informować Państwa o wspólnie podjętch inicjatywach, oraz działalności każdej ze stron. Te i wiele innych pozytwnych działań mamy nadzieję będą dla Państwa przydatne w codziennej działalności.

 

Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań (zakładka "Zadaj pytanie Ekspertowi ZUS") i współpracy!

 

Odpowiedzi na zadane pytania znajdują się w zakładce "Ekspert ZUS odpowiada".

 

 

ZUS 3 ZUS 1

 kongres logo-01

 

„ZUS dla przedsiębiorców. E-Składka – nowy wymiar rozliczeń”


Od 1 stycznia 2018r. przedsiębiorcy opłacą składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będą wysyłać tylko jeden przelew obejmujący wszystkie należności z tytułu składek: na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP i FEP. Każda wpłata zostanie proporcjonalnie podzielona na wszystkie ubezpieczenia i fundusze.


Wszyscy wiemy, że obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne– przedsiębiorcy przy każdym przelewie muszą podawać wiele danych. Od stycznia przyszłego roku będzie inaczej! Wystarczy, że wpłacający na przelewie wpisze swój numer rachunku składkowego. Każdemu przedsiębiorcy ZUS nada indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o nowym rachunku składkowym Zakład prześle listem poleconym do każdego płatnika składek do końca bieżącego roku.


O planowanej zmianie warto dowiedzieć się „u źródła” Zapraszamy do udziału w warsztacie organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie: „ZUS dla przedsiębiorców. E-Składka – nowy wymiar rozliczeń” (20.10.2017r., godz. 11:30-13:30), a także do indywidualnych konsultacji z ekspertami z ZUS, którzy będą do dyspozycji podczas trwania całego Kongresu na stanowisku zlokalizowanym na Targach Biznes Expo www.ekmsp.eu

 


 

 

RIG  REJESTR SZKOLEŃ HARMONOGRAM- na IV kwartał 2017 na tablice-001


 

W poniższym pliku harmonogram szkoleń z zakresu "E-Składka" 

xlsRIG Harmonogram szkoleń z e-Składki 10-12.2017

 


 NAJBLIŻSZE SZKOLENIA ZUS styczeń - marzec 2017

Slajd1 Slajd2


Slajd3

 


 

21 czerwca 2016r. odbędzie się seminarium informacyjne poświęcone zasadzie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpiecznia społeczne i ubezpiecznia zdrowotne. Seminarium tylko dla Firm Członkowskich RIG w Katowicach.


Więcej informacji:

http://rig.katowice.pl/kalendarz/eventdetail/511/10%7C11%7C25%7C24%7C26/seminarium-zasady-ustalania-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-i-ubezpieczenia-zdrowotne

 


17 marca w siedzibie ZUS w Chorzowie odbędzie się bezpłatne szkolenie z tematyki wybranych zagadnień w zakresie ustalania uprawnień do zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz zdarzeń chronionych w ubezpieczeniu wypadkowym.


Więcej informacji:

http://rig.katowice.pl/aktualnosci/1105-darmowe-szkolenie-prowadzone-przez-zus

 

 


ZREALIZOWANE SZKOLENIA

 

„Formy pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku trudności w opłacaniu składek”

 

Termin szkolenia: 9.12.2014 r. w godzinach 10.00-14.00

Miejsce: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 15

Adresat: szkolenie skierowane jest wszystkich zainteresowanych tematem

Metodologia: warsztaty połączone z prezentacją i dyskusją

Prowadzący: Danuta Łukasik – praktyk i doświadczony pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie


Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy z ZUS w przypadku trudności we opłacaniu składek.

 

Koszt udziału w szkoleniu: szkolenie jest BEZPŁATNE i tylko dla firm członkowskich Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, certyfikat ukończenia szkolenia; w trakcie szkolenia zapewniamy poczęstunek.

 

 

docProgram Szkolenia


 


 


 14 lipca 2014


Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie zapraszają do udziału w kolejnym szkoleniu organizowanym w ramach podpisanego porozumienia, które odbędzie się w siedzibie RIG w dniu 29 lipca 2014 r. w godz. 10:00-14:00.

 


Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:


1.PUE – Platforma Usług Elektronicznych – portal do udostępniania drogą elektroniczną usług świadczonych klientom ZUS:


- usługi informacyjne

• dostęp do aktualnie obowiązujących wzorów dokumentów

• dostęp do danych ubezpieczonego, świadczeniobiorcy, płatnika zgromadzonych na indywidualnych kontach dla użytkowników uwierzytelnionych

- usługi o charakterze transakcyjnym dla użytkowników uwierzytelnionych pozwalające przesłać dokumenty do ZUS, zarezerwować wizytę


2. Zasady udzielania ulg w opłacaniu składek w formie układu ratalnego lub odroczenia:


- podstawowe informacje o ulgach
- należności podlegające ulgom
- korzyści z zastosowania ulg


3. Zasady umarzania należności z tytułu składek:


- podstawowe informacje o umorzeniu
- należności podlegające umorzeniu
- skutki umorzenia


4. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie lub o umorzenie należności:


- jak złożyć wniosek
- wymagana dokumentacja


5. Ulgi i umorzenia a pomoc publiczna:


- co to jest pomoc publiczna i komu można ją udzielić


6. Abolicja:


- możliwość umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek za okres 1/1999r. do 2/2009r.przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność


 
Po szkoleniu zapraszamy na indywidualne konsultacje z ekspertami!


Prowadzący: Danuta Dziacko, Danuta Łukasik – praktycy i doświadczeni pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie.


Koszt udziału w szkoleniu:


0 zł dla podmiotów zrzeszonych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach,
99 zł netto/os. dla wszystkich pozostałych firm zainteresowanych powyższą tematyką.


Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, certyfikat ukończenia szkolenia;
w trakcie spotkania zapewniamy przerwę kawową.

 

 

 


Miejsce :Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 15

Kontakt : 32 781 49 91
4 kwietnia 2014

 

 

rig zus szk22Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie w dniu 15 kwietnia 2014 r. przeprowadziły pierwsze szkolenie organizowane w ramach podpisanego porozumienia, podczas którego zostały omówione następujące zagadnienia:


1. PRAWA I OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW SKŁADEK

1.Zgłoszenie płatnika składek.
2.Zgłoszenia ubezpieczonych.
3.Wyrejestrowanie płatnika składek.
4.Wyrejestrowanie ubezpieczonych.
5.Termin przekazywania dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych, płatniczych.
6.Przechowywanie dokumentów.


2. ZAMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001

1. Program Płatnik - bezpłatny program, który umożliwia płatnikom składek obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
2. Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych.
3. Pobranie z ZUS komponentów programu, danych płatnika i ubezpieczonych.
4. Zwiększenie zakresu weryfikacji dokumentów i ilości błędów krytycznych przed wysyłką do ZUS w oparciu o dane i parametry pobrane z KSI ZUS w zakresie: 
• składki na ubezpieczenie wypadkowe, liczonej na podstawie stopy bazowej nadawanej przez ZUS,
• wymuszenie korekty raportów ZUS RCA w przypadku zmiany stopy procentowej na ZUS DRA,
• poprawności wykazywanych podstaw wymiaru składek w dokumentach rozliczeniowych, w szczególności dotyczy kodów, dla których zgodnie z ustawą określono deklarowaną wysokość podstawy wymiaru, nie niższą niż wskazana w ustawie.
5. Umożliwienie użytkownikowi programu kontrolowania stanu przetworzenia wysłanych dokumentów do ZUS.
6. Dokumenty rozliczeniowe po zmianie.
7. Wprowadzenie nowych mechanizmów wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych.
8. Tworzenie informacji dla osoby ubezpieczonej:
• utworzenie informacji miesięcznej,
• utworzenie informacji rocznej. 
9. Nowe funkcje w programie ułatwiające sporządzanie dokumentów przez użytkownika.

3. PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH (PUE) – elektroniczna usługa ZUS dedykowana przedsiębiorcom.


PUE ZUS to pierwszy profesjonalny e-urząd w Polsce, oferujący zestaw nowoczesnych usług przeznaczonych dla wszystkich klientów Zakładu  – zarówno płatników, jak i ubezpieczonych czy też świadczeniobiorców. Dzięki nowej, wygodnej formie kontaktu z ZUS można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu – przez Internet, korzystając ze strony pue.zus.pl.

Portal PUE dedykowany do udostępniania drogą elektroniczną usług świadczonych klientom przez ZUS:

• usługi informacyjne – dedykowane wszystkim użytkownikom, np. udostępnianie informacji ogólnodostępnych związanych z tematyką ZUS, w szczególności aktualnie obowiązujących wzorów dokumentów służących do komunikacji z ZUS,
• usługi informacyjne – dedykowane użytkownikom uwierzytelnionym, np. dostęp do danych ubezpieczonego, świadczeniobiorcy, płatnika, lekarza czy komornika, które są zgromadzone na tzw. indywidualnych kontach w systemach dziedzinowych ZUS,
• usługi o charakterze transakcyjnym – dedykowane dla użytkowników uwierzytelnionych, pozwalające np. na przesłanie dokumentu do ZUS, zarezerwowanie wizyty w wybranej jednostce terenowej oraz usługa e-Płatnik - tj. dostępna przez www funkcjonalność stanowiąca alternatywę dla aplikacji Płatnik.grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc

PARTNERZY