Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Współpraca z ZUS w Chorzowie

 

 

RIG male

zus-logo

 

Podczas spotkania członkowskiego, które miało miejsce 24 lutego 2014 r. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie.


W ramach porozumienia obie instytucje będą wymieniały doświadczenia, prowadziły merytoryczne konsultacje oraz podnosiły wiedzę i umiejętności pracowników. Dodatkowo będziemy na bieżąco informować Państwa o wspólnie podjętch inicjatywach, oraz działalności każdej ze stron. Te i wiele innych pozytwnych działań mamy nadzieję będą dla Państwa przydatne w codziennej działalności.

 

Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań (zakładka "Zadaj pytanie Ekspertowi ZUS") i współpracy!

 

Odpowiedzi na zadane pytania znajdują się w zakładce "Ekspert ZUS odpowiada".

 


 NAJBLIŻSZE SZKOLENIA ZUS styczeń - marzec 2017

Slajd1 Slajd2


Slajd3

 


 

21 czerwca 2016r. odbędzie się seminarium informacyjne poświęcone zasadzie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpiecznia społeczne i ubezpiecznia zdrowotne. Seminarium tylko dla Firm Członkowskich RIG w Katowicach.


Więcej informacji:

http://rig.katowice.pl/kalendarz/eventdetail/511/10%7C11%7C25%7C24%7C26/seminarium-zasady-ustalania-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-i-ubezpieczenia-zdrowotne

 


17 marca w siedzibie ZUS w Chorzowie odbędzie się bezpłatne szkolenie z tematyki wybranych zagadnień w zakresie ustalania uprawnień do zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz zdarzeń chronionych w ubezpieczeniu wypadkowym.


Więcej informacji:

http://rig.katowice.pl/aktualnosci/1105-darmowe-szkolenie-prowadzone-przez-zus

 

 


ZREALIZOWANE SZKOLENIA

 

„Formy pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku trudności w opłacaniu składek”

 

Termin szkolenia: 9.12.2014 r. w godzinach 10.00-14.00

Miejsce: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 15

Adresat: szkolenie skierowane jest wszystkich zainteresowanych tematem

Metodologia: warsztaty połączone z prezentacją i dyskusją

Prowadzący: Danuta Łukasik – praktyk i doświadczony pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie


Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy z ZUS w przypadku trudności we opłacaniu składek.

 

Koszt udziału w szkoleniu: szkolenie jest BEZPŁATNE i tylko dla firm członkowskich Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, certyfikat ukończenia szkolenia; w trakcie szkolenia zapewniamy poczęstunek.

 

 

docProgram Szkolenia


 


 


 14 lipca 2014


Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie zapraszają do udziału w kolejnym szkoleniu organizowanym w ramach podpisanego porozumienia, które odbędzie się w siedzibie RIG w dniu 29 lipca 2014 r. w godz. 10:00-14:00.

 


Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:


1.PUE – Platforma Usług Elektronicznych – portal do udostępniania drogą elektroniczną usług świadczonych klientom ZUS:


- usługi informacyjne

• dostęp do aktualnie obowiązujących wzorów dokumentów

• dostęp do danych ubezpieczonego, świadczeniobiorcy, płatnika zgromadzonych na indywidualnych kontach dla użytkowników uwierzytelnionych

- usługi o charakterze transakcyjnym dla użytkowników uwierzytelnionych pozwalające przesłać dokumenty do ZUS, zarezerwować wizytę


2. Zasady udzielania ulg w opłacaniu składek w formie układu ratalnego lub odroczenia:


- podstawowe informacje o ulgach
- należności podlegające ulgom
- korzyści z zastosowania ulg


3. Zasady umarzania należności z tytułu składek:


- podstawowe informacje o umorzeniu
- należności podlegające umorzeniu
- skutki umorzenia


4. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie lub o umorzenie należności:


- jak złożyć wniosek
- wymagana dokumentacja


5. Ulgi i umorzenia a pomoc publiczna:


- co to jest pomoc publiczna i komu można ją udzielić


6. Abolicja:


- możliwość umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek za okres 1/1999r. do 2/2009r.przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność


 
Po szkoleniu zapraszamy na indywidualne konsultacje z ekspertami!


Prowadzący: Danuta Dziacko, Danuta Łukasik – praktycy i doświadczeni pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie.


Koszt udziału w szkoleniu:


0 zł dla podmiotów zrzeszonych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach,
99 zł netto/os. dla wszystkich pozostałych firm zainteresowanych powyższą tematyką.


Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, certyfikat ukończenia szkolenia;
w trakcie spotkania zapewniamy przerwę kawową.

 

 

 


Miejsce :Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 15

Kontakt : 32 781 49 91
4 kwietnia 2014

 

 

rig zus szk22Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie w dniu 15 kwietnia 2014 r. przeprowadziły pierwsze szkolenie organizowane w ramach podpisanego porozumienia, podczas którego zostały omówione następujące zagadnienia:


1. PRAWA I OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW SKŁADEK

1.Zgłoszenie płatnika składek.
2.Zgłoszenia ubezpieczonych.
3.Wyrejestrowanie płatnika składek.
4.Wyrejestrowanie ubezpieczonych.
5.Termin przekazywania dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych, płatniczych.
6.Przechowywanie dokumentów.


2. ZAMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001

1. Program Płatnik - bezpłatny program, który umożliwia płatnikom składek obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
2. Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych.
3. Pobranie z ZUS komponentów programu, danych płatnika i ubezpieczonych.
4. Zwiększenie zakresu weryfikacji dokumentów i ilości błędów krytycznych przed wysyłką do ZUS w oparciu o dane i parametry pobrane z KSI ZUS w zakresie: 
• składki na ubezpieczenie wypadkowe, liczonej na podstawie stopy bazowej nadawanej przez ZUS,
• wymuszenie korekty raportów ZUS RCA w przypadku zmiany stopy procentowej na ZUS DRA,
• poprawności wykazywanych podstaw wymiaru składek w dokumentach rozliczeniowych, w szczególności dotyczy kodów, dla których zgodnie z ustawą określono deklarowaną wysokość podstawy wymiaru, nie niższą niż wskazana w ustawie.
5. Umożliwienie użytkownikowi programu kontrolowania stanu przetworzenia wysłanych dokumentów do ZUS.
6. Dokumenty rozliczeniowe po zmianie.
7. Wprowadzenie nowych mechanizmów wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych.
8. Tworzenie informacji dla osoby ubezpieczonej:
• utworzenie informacji miesięcznej,
• utworzenie informacji rocznej. 
9. Nowe funkcje w programie ułatwiające sporządzanie dokumentów przez użytkownika.

3. PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH (PUE) – elektroniczna usługa ZUS dedykowana przedsiębiorcom.


PUE ZUS to pierwszy profesjonalny e-urząd w Polsce, oferujący zestaw nowoczesnych usług przeznaczonych dla wszystkich klientów Zakładu  – zarówno płatników, jak i ubezpieczonych czy też świadczeniobiorców. Dzięki nowej, wygodnej formie kontaktu z ZUS można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu – przez Internet, korzystając ze strony pue.zus.pl.

Portal PUE dedykowany do udostępniania drogą elektroniczną usług świadczonych klientom przez ZUS:

• usługi informacyjne – dedykowane wszystkim użytkownikom, np. udostępnianie informacji ogólnodostępnych związanych z tematyką ZUS, w szczególności aktualnie obowiązujących wzorów dokumentów służących do komunikacji z ZUS,
• usługi informacyjne – dedykowane użytkownikom uwierzytelnionym, np. dostęp do danych ubezpieczonego, świadczeniobiorcy, płatnika, lekarza czy komornika, które są zgromadzone na tzw. indywidualnych kontach w systemach dziedzinowych ZUS,
• usługi o charakterze transakcyjnym – dedykowane dla użytkowników uwierzytelnionych, pozwalające np. na przesłanie dokumentu do ZUS, zarezerwowanie wizyty w wybranej jednostce terenowej oraz usługa e-Płatnik - tj. dostępna przez www funkcjonalność stanowiąca alternatywę dla aplikacji Płatnik.sierpień 2017
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc

PARTNERZY