Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły poniżej.

I.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarczasiedzibą w Katowicach przy ulicy Opolska 15 (dalej: „Administrator”, „RIG”).

II.Dane kontaktowe Administratora: tel. 32111 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

III.Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

I.Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1.na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

2.w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej wynikających z wysyłki newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

II.W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej przysługiwać będzie Pani/Panu prawocofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

III.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres świadczenia usługi newsletter, chyba, żwcześniej cofnie Pani/Pan zgodę, wtedy do czasu cofnięcia zgody, a w przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora na czas ich realizacji.

IV.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

1.podmiotom, z usług których Administrator korzysta w związku z wysyłką newslettera tj.: podmiotom świadczącym usługi, w tym informatyczne, teleinformatyczne, firmom świadczącym usługi na rzecz Administratora.

V.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VI.Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawoprzenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).

VII.Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z uwagiszczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać), w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

VIII.Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wysyłki. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych możemy odmówić wysyłki newslettera.