Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Rzecznik Praw Przedsiębiorców

 

 

 

Zakres kompetencji rzecznika obejmuje:

  • prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
  • zwracanie się do urzędów o wyjaśnienia zgłoszonych problemów,
  • zwracanie się do prokuratury, organów nadzoru i kontroli państwowej z prośbą o ekspertyzę, wyjaśnienia bądź opinie, w których zawarte byłyby sposoby rozwiązania problemu przedsiębiorców.

 

11 200px
Funkcję Rzecznika Praw Przedsiębiorców w kadencji 2018-2023 pełni
Pani
Izabella Żyglicka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

 

Radca Prawny Izabella Żyglicka jest założycielką i Wspólnikiem Zarządzającym Kancelarii „Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy.  Od 1996 roku prowadzi obsługę prawną klientów korporacyjnych w dziedzinach: prawo rynku kapitałowego, prawo gospodarcze, prawo spółek, fuzje i przejęcia oraz negocjacje i mediacje.  Założona przez nią kancelaria należy do grona największych firm prawniczych w Polsce - w rankingu kancelarii prawnych za 2013 rok, ogłoszonym przez dziennik „Rzeczpospolita” znalazła się na  31 miejscu w kraju i drugim w Województwie Śląskim pod względem wielkości przychodów. Od 2013 r. kancelaria przynależy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Kancelarii Prawnych (IALF), zrzeszającego ponad 60 firm prawniczych w 43 krajach świata, umożliwiając jej Klientom korzystanie z obsługi prawnej dla projektów biznesowych na całym świecie.


Kancelaria stale doradza  kilkudziesięciu podmiotom gospodarczym oraz posiada bardzo szerokie doświadczenie zdobyte podczas obsługi niestandardowych projektów oraz kontraktów.

 

 

Poniżej będą zamieszczane stanowiska Rzecznika Praw Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach dotyczące RODO


 


 

W dniu 04.02.2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami powołanego przez Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W Prezydium Zespołu uczestniczy Mecenas Izabella Żyglicka – Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy RIG w Katowicach.


W pierwszej kolejności Zespół zajmie się Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz projektami rozporządzeń do tejże Ustawy. Nadto Zespół zajmie się tematyką prywatnych przedsiębiorców sektora MŚP z branży gospodarki odpadami komunalnymi w świetle obecnego brzmienia ustawy Prawo zamówień publicznych oraz projektu nowej ustawy.Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy RIG w Katowicach mecenas Izabella Żyglicka zaprasza wszystkich przedsiębiorców do kontaktu i wskazywania najważniejszych zagadnień dot. recyklingu i gospodarki odpadami.

  

SPÓR KOMPETENCYJNY W ZWIĄZKU Z OBJAŚNIENIAMI MINISTRA CYFRYZACJI CO DO GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE U PRACODAWCY PO ZAKOŃCZENIU REKRUATCJI

 

W dniu 23.01.2019 r. Minister Cyfryzacji wydał na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców objaśnienia prawne, dotyczące istotnej, z punktu widzenia przedsiębiorców, kwestii możliwości gromadzenia danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji w świetle nowych regulacji, dotyczących ochrony danych osobowych.


Pełny tekst powyższych objaśnień publikujemy poniżej.


Zgodnie z treścią art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców, mimo, że objaśnienia nie są wiążące dla przedsiębiorców, to w przypadku zastosowania się przedsiębiorcy do objaśnień prawnych lub utrwalonej praktyki interpretacyjnej właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej, przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do objaśnień ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z takich objaśnień.
W związku z wydaniem publikowanych objaśnień Ministra Cyfryzacji, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał oświadczenie, w którym zakwestionował kompetencję Ministra Cyfryzacji do dokonywania oficjalnej interpretacji prawa w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Ze stanowiska Prezesa UODO wynika zatem, iż przedsiębiorcy, którzy zastosują się do objaśnień prawnych Ministra Cyfryzacji z 23.01.2019 r. nie podlegają ochronie, wynikającej z przytoczonego wyżej art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców.


Prezes UODO podkreślił, iż to UODO jest organem umocowanym prawnie do wydawania wytycznych i interpretowania w tym zakresie przepisów prawa oraz, że Prezes UODO nie jest związany objaśnieniami, dotyczącymi stosowania RODO. Wobec tego, Prezes UODO zaapelował o niepodejmowanie działań, które mogłyby narażać przedsiębiorców na negatywne konsekwencje.


W odniesieniu do wątpliwości, co do stosowania przepisów RODO, Prezes UODO odesłał do poradników, publikowanych na stronie Urzędu, w szczególności do Poradnika RODO „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy”.


Z przedmiotowego poradnika wynika m.in., przeciwnie do objaśnień Ministra Cyfryzacji, iż pracodawca nie ma prawa do przechowywania życiorysu kandydata do pracy, po zakończeniu procesu rekrutacji, z uwagi na możliwość wystąpienia takiego kandydata przeciwko pracodawcy z roszczeniem z tytułu dyskryminacji.
Mając na uwadze powyższe, Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach rekomenduje ostrożność przy stosowaniu się do powyższych objaśnień oraz dokonywanie każdorazowej, fachowej analizy prawidłowości stosowania przepisów RODO.

 

Załączniki:

pdfObjaśnienia prawne RODO.pdf

pdfWniosek RMŚP dot. RODO.pdf


 

 

 

  

czerwiec 2019
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc