Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Razem dla rozwoju rynku pracy

 

logo urzędów pracy

 

W 2015 roku z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Powiatowych Urzędów Pracy z Chorzowa, Rudy Śląskiej, Zabrza, Pszczyny, Świętochłowic i Mikołowa powołano unikatowe w skali regionu partnerstwo lokalne.

 

Celem inicjatywy jest stworzenie możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów na rzecz rozwoju regionalnego rynku pracy, przedsiębiorczości oraz rozwoju zasobów ludzkich, inicjowania zmian o charakterze prawnym oraz organizacji spotkań i konferencji. Działania podejmowane w ramach partnerstwa są również doskonałą okazją do wymiany informacji i doświadczeń w zakresie rozwoju rynku pracy i zasobów ludzkich oraz przedsiębiorczości, a także promowania i upowszechniania dobrych praktyk służących rozwojowi rynku pracy.

 

Uroczyste podpisanie umowy partnerstwa lokalnego nastąpiło podczas Gali z okazji Święta Europy 7 maja 2015 roku. Kilka tygodni później, 22 czerwca do partnerstwa przystąpiło 21 nowych Partnerów – Powiatowe Urzędy Pracy w: Siemianowicach Śląskich, Tychach, Częstochowie, Kłobucku, Wodzisławiu Śląskim, Jaworznie, Myszkowie, Tarnowskich Górach, Bytomiu, Żorach, Raciborzu, Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju, Zawierciu, Będzinie, Sosnowcu, Katowicach, Cieszynie i Mysłowicach oraz Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie.

W 2016 roku do partnerstwa przystąpiły: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich. Tym samym obecnie partnerstwo liczy 30 członków.

 

Doradcy Powiatowych Urzędów Pracy w służbie przedsiębiorcom! Sprawdź i skontaktuj się z odpowiednią osobą w Twoim Urzędzie:

pdfDane doradców PUP dla przedsiębiorców na Śląsku – 2016

 Pokolenia na rynku pracy – raport 2017

Procesy zachodzące w przestrzeni rynku pracy w coraz większym stopniu będą wynikały ze zmian demograficznych – związanych w głównej mierze ze starzeniem się społeczeństwa. Bardzo wyraźnie widać te zmiany na lokalnym rynku pracy w Rudzie Śląskiej, gdzie w okresie ostatnich kilkunastu lat – zgodnie z danymi GUS – znacząco zwiększył się udział ludności w wieku poprodukcyjnym, który obecnie wynosi 20,3%. Natomiast udział ludności po 45 roku życia wzrósł z 38,4% w 2002 roku do 44,5% w roku 2016 (www.gus.pl).

Następujące przemiany demograficzne, związane z procesem starzenia się społeczeństwa nigdy wcześniej nie zachodziły na taką skalę. W bezpośredni sposób wpłyną one na rynek pracy. W strukturach firm i instytucji coraz częściej będą funkcjonować w tych samych zespołach pracowniczych osoby zróżnicowane wiekowo, które w zasadniczy sposób różnią się m.in. motywacją do pracy, systemem wartości, akceptacją wprowadzanych zmian, czy poziomem lojalności wobec pracodawców. Zróżnicowanie pokoleniowe kapitału ludzkiego w organizacji należy traktować jako szansę dla pracodawców na dalszy rozwój ich przedsiębiorstw, a nie w kategoriach zagrożenia. Różnorodność pokoleniowa to znakomita płaszczyzna wzajemnego uczenia się pracowników, a tym samym – uzupełniania w miejscu pracy, co z kolei implikować będzie wzrostem efektywności.

W celu diagnozy zjawiska pokoleniowego zróżnicowania na lokalnym rynku pracy w Rudzie Śląskiej Powiatowy Urząd Pracy przeprowadził wielopłaszczyznowy projekt badawczy.
Raport możesz przeczytać klikając TUTAJ
Honorowe Członkostwo RIG w Katowicach

We wrześniu 2017 r. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przyjęła do grona Honorowych Członków RIG w Katowicach, Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy województwa śląskiego. W ten sposób Izba wyraziła podziękowanie za zaangażowanie we współpracę na rzecz regionalnego rynku pracy, kształcenia zawodowego oraz promocję idei samorządu gospodarczego.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 18 października 2017 r. podczas VII Europejskiego Kongresu MSP. 

Postępujące zmiany w gospodarce i rozwój nowoczesnych technologii, wchodzenie na rynek pracy nowych pokoleń jak i aktywizacja osób określanych jako 50+, migracje, a także kwestie związane z zatrudnianiem cudzoziemców to najważniejsze wyzwania dla rynku pracy – zarówno w ujęciu lokalnym jak i globalnym. Jak długo będziemy mówić o tzw. rynku pracownika? Co się zmieni w systemie edukacji i jaki będzie tego skutek dla pracodawców? Jakie są główne zadania urzędów pracy na dziś i na jutro? W jaki sposób program rządowy 500+ wpłynął na krajowy rynek pracy? Czy opłaca się stosować benefity pozapłacowe dla pracowników? Kiedy pracownika linowego zastąpi robot? Na wszystkie te pytania odpowiedź starano się znaleźć w październiku 2017 r. podczas VII Europejskiego Kongresu MSP. Tematem przewodnim sesji panelowej zorganizowanej we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy województwa śląskiego była Praca 4.0.

W dyskusji udział wzięli eksperci reprezentujący świat nauki, przedsiębiorcy, urzędnicy państwowi (typowo związani z rynkiem pracy):


 • Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Marcin Budzewski, Wiceprezes Instytutu Analiz Rynku Pracy,
 • prof. nzw. dr hab. Małgorzata Dobrowolska, Zastępca Dyrektora Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika Śląska,
 • Jerzy Kędziora, Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Dyrektor PUP w Chorzowie,
 • dr Dominik Śliwicki, p.o. Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy,
 • prof. nzw. dr hab. Mariusz Zieliński, Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej,
 • Marek Zychla, Członek Zarządu Brembo Poland Sp. z o.o.,
 • Rostyslav Korobka , Wiceprezydent Ukraińskiej Izby Gospodarczej,
 • Patrick Meinhardt, Przewodniczący BVMW, Federacja MŚP w Niemczech,
 • Iwona Flanczewska-Rogalska, reporterka, prezenterka, redaktor naczelna Telewizji Politechniki Śląskiej (moderator)

 

 

 

praca 40  praca 4 2  praca 4 3 

 

Podczas VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw został wspólnie zorganizowany panel dyskusyjny "Urząd Pracy jako znaczący partner i koordynator lokalnego rynku pracy".

 

Paneliści zgodnie stwierdzili, że najtrudniejszą sytuację na rynku pracy mają dwie grupy demogrficzne: osoby po 50-tym roku życia oraz osoby młode, poszukujące pierwszej pracy. Tym pierwszym trudno tawić czoła zachodzącym zmianom na rynku pracy i rosnącym wymaganiom. Tym drugim - wypełnić luki rynkowe związane z zawodami, w których nie kształci obecny system. Z kolei przedsiębiorstwa muszą na tyle zmienić wewnętrzną organizację i warunki pracy oraz płacy, by być atrakcyjnym pracodawcą dla młodego, wychowanego w dobrobycie pokolenia.

 

Wypracowane rekomendacje:

 • Należy jak najszybciej powiązać system kształcenia z rynkiem pracy przy aktywnym udziale urzędów pracy.
 • Konieczne jest przywrócenie wartości zawodom rzemieślniczym, które zapewniają łatwiejsze i skuteczniejsze znalezienie pracy: zreformowanie modelu szkolnictwa zawodowego oraz zmiana jego postrzegania.
 • Obok promocji działalności gospodarczej skupić należy się na przeżywalności nowych firm, która wciąż nie jest satysfakcjonująca.

 

 

 AJ6A8899  AJ6A8906  AJ6A9161

 


 

Jednym z efektów dotychczasowej współpracy była wspólna organizacja panelu dyskusyjnego „Urzędy pracy partnerem MŚP” podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 13 października 2015 roku.


Podczas panelu zaproszeni eksperci dyskutowali o tym w jaki sposób urzędy pracy mogą efektywnie wspierać rozwój MŚP, jakie są przewidywane trendy na polskim i europejskim rynku pracy i w jaki sposób będą wpływać na dostępność zasobów pracy. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na to, że przyczynami problemów ze znalezieniem przez pracodawców pracowników o odpowiednich kwalifikacjach są m.in. brak profesjonalnego, szerokiego rozeznania rynku pracy – a co za tym idzie – rzetelnych badań rynku pracy, nie nadążanie za dynamiką zmian i potrzebami pracodawców i brak profesjonalnego poradnictwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych. Jako niezbędne eksperci wskazali zmiany o charakterze systemowym w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz promowanie modelu dualnego kształcenia. Uczestnicy sesji mogli posłuchać również o Krajowym Funduszu Szkoleniowym, który powstał z myślą o wsparciu pracodawców i pracowników chcących dostosować swoje kompetencje do wymagań zmieniającej się gospodarki.


Ekspertami sesji byli:

 • dr Tomasz Bieniek z Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach,
 • Jerzy Kędziora, Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie,
 • Grzegorz Sikorski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
 • Marek Myśliwiec, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
 • Michał Wójcik, Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • dr Rafał Muster z Uniwersytetu Śląskiego.

Dyskusja moderowana była przez dziennikarkę Gazety Prawnej Karolinę Topolską.


Sesja zgromadziła blisko 130 uczestników. Podczas sesji dokonano uroczystego wręczenia statuetek laureatom organizowanego konkursu, promującego najlepszych młodych przedsiębiorców, którzy założyli firmy przy wsparciu powiatowych urzędów pracy.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

 • _mg_0862
 • _mg_0877
 • _mg_1021
 • _mg_1028

 • _mg_1030
 • _mg_1035
 • _mg_1041
 • _mg_1046

 • _mg_1052
 • _mg_1063
 • _mg_1065
 • _mg_1067

 • _mg_1080
 • _mg_1083

kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc