Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Legalizacja dokumentów eksportowych


Informujemy, że w dniu 18 października br. Dział Legalizacji będzie nieczynny.

      

                                                     UWAGA - BARDZO WAŻNE


Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych legalizacja kserokopii dokumentów
„za zgodność z oryginałem” od dnia 28.09.2016 r. będzie realizowana w następujący sposób:

w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez Izbę eksporter przygotowuje własne oświadczenie  kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w ksero dokumentu. Ksero dokumentu jest załącznikiem do oświadczenia.

Oświadczenie przygotowane jest jako odrębny dokument zawierający proponowaną treść:

 

 „W związku z (rejestracją produktów handlowych na rynku ………../rozpoczęciem współpracy handlowej/ koniecznością potwierdzenia …..) deklarujemy, że (nasze produkty są zarejestrowane w /…..  dopuszczone do obrotu…/ produkowane zgodnie z normami ….) co potwierdzone jest dokumentem …..  wystawionym przez ……………, którego kserokopia zamieszczona jest
w załączeniu.”


Cena legalizacji za 1 oryginał i do 4 kopii wynosi 75 zł (stawka VAT 0% lub 23%).

 Szczegóły pod numerem 32/35 111 94 lub 32/ 35 111 91


 

 

Oferujemy dokonanie czynności legalizacyjnych

 

Działalność legalizacyjna dokonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce.

 

Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

 

Rodzaje legalizowanych i wystawianych przez Izbę dokumentów: 

 1. Różne dokumenty handlowe: faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.
 2. Dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty związane z przewozem.
 3. Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
 4. Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
 5. Kopie i kserokopie dokumentów poświadczane za zgodność okazanymi oryginałami.
 6. Poświadczanie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
 7. Wystawianie  na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.
 8. Wystawianie świadecytw potwierdzających niepreferencyjne pochodzenie towaru. 
   

Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty? 

Przedsiębiorca występujący o legalizację dokumentów składa dokumenty podstawowe dotyczące jego firmy i dokumenty do legalizacji.

 

Dokumenty podstawowe 

 • Dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.
 • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
 • Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Uwierzytelnione notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego lub oryginalna karta wzorów podpisów z banku. Istnieje również możliwość złożenia podpisu na miejscu w obecności pracownika Działu legalizacji.

 

Dokumenty do legalizacji 

Dokumenty do legalizacji powinny być przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, która pozostaje w Dziale Legalizacji KIG. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

 

Przy składaniu dokumentów do legalizacji  należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek.

 

 

 Świadectwa potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towaru


Informujemy, że od dnia 2 marca 2015 r. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach wystawiane będą  świadectwa potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towarów. Świadectwa będą wystawiane przez upoważnionych przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej.
 
 
Aby zalegalizować w Izbie Świadectwo potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie należy:
 
- pobrać druki świadectw oraz wniosków (uwaga! Izba może zalegalizować świadectwo tylko na drukach które zostały pobrane w Izbie);
- zaznajomić się z wymogami dotyczącymi dokumentów, które muszą być złożone w celu weryfikacji przedsiębiorcy występującego o wystawienie uniwersalnego świadectwa pochodzenia oraz dokumentów potwierdzających pochodzenie towaru;
- z wypełnionym świadectwem, wnioskiem oraz wymaganymi dokumentami przybyć do Izby w celu zalegalizowania świadectwa.


Szczegółowe informacje:

pdfProcedura wystawiania uniwersalnych świadectw pochodzenia.pdf   
pdfUwierzytelnienie eksportera
pdfWnioskowanie
pdfZałączniki do Wniosku o wystawienie uniwersalnego świadectwa pochodzenia
pdfWzór wypełnienia wniosku dla eksportera
pdfWzór wypełnienia wniosku dla eksportera i producenta
pdfWzór wypełnienia wniosku dla reeksportera

  

 

 

Działalność legalizacyjna jest prowadzona w imieniu
Krajowej Izby Gospodarczej
Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA, Dział Legalizacji

 

Cennik

Lp.

Czynności legalizacyjne

 

Cena netto w zł

Stawka VAT w %

1.

Legalizacja faktury handlowej, umowy, specyfikacji, świadectwa weterynaryjnego, fitosanitarnego, sanitarnego, świadectwa wydanego przez inspekcję handlową lub innych dokumentów handlowych wydanych przez jednostki administracji państwowej lub samorządu terytorialnego; poświadczenie autentyczności podpisu na pełnomocnictwie lub na innych dokumentach handlowych związanych z eksportem towaru, wystawienie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru.

75 0
2. Dodatkowa legalizacja kazdej strony legalizowanego dokumentu handlowego związanego z eksportem towaru  55  0
3 Legalizacja dodatkowych, powyżej 4 kopii dokumentów związanych z eksporterem towaru. 10 0
3.

Przygotowanie wniosku o legalizacje dokumentu

 50  0
4.

Przygotowanie dokumentow do wniosku o legalizacje dokumentów

25   0
5.

Wystawienie, na podstawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie wystawionego przez urząd celny, dodatkowego świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa w akredytywie lb kontrakcie

 100  0

Wystawienie dodatkowej strony świadectwa pochodzenia związanego z eksportem

100 0
7.

Dodatkowa legalizacja w Krajowej Izbie Gospodarczej świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowana wymogami kraju odbiorcy towaru nie należącego do UE

 75  0
 

** W przypadku potwierdzania i/lub wystawiania dokumentów do krajów Unii Europejskiej lub na potrzeby importu stawka podatku VAT wynosi 23 %

 

Do pobrania:

Wniosek o wydanie świadectwa lub zalegalizowanie dokumentu  

Formularz swiadectwa pochodzenia.doc 

 

Zapraszamy  od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:30 do 13:30 

 

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Baranowska
Kierownik Zespołu ds. Samorządowych
tel. 32 35 111 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Małgorzata Nowińska
Asystent Zespołu ds. Samorządowych
tel. 32 35 111 94
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
październik 2017
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc

PARTNERZY