REGULAMIN NEWSLETTERA
1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
Usługa Newsletter udostępniania jest przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach z siedzibą przy ulicy Opolskiej 15, 40-084 Katowice, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonych przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą nr KRS 0000163418, REGON 003445317, NIP 634-10-06-202, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. zwaną dalej „RIG”.
2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez RIG informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
3. Newsletter zawiera zapowiedzi szkoleń, konferencji, targów oraz misji handlowych, jak również reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej.
4. Każdy Newsletter zawiera:
a) informację o RIG jako nadawcy Newslettera,
b) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
c) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
5. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie www.rig.katowice.pl:
a) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Newsletter” na stronie www.rig.katowice.pl i wpisanie adresu poczty elektronicznej, a następnie naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zamawiam”,
b) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
7. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
8. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach z siedzibą przy ulicy Opolskiej 15, 40-084 Katowice, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonych przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą nr KRS 0000163418, REGON 003445317, NIP 634-10-06-202.
9. RIG przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
10. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter, naciskając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera i po przejściu na stronę www.rig.katowice.pl wybierając przycisk „Nie subskrybuj”.
11. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
12. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
13. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.