Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Dokumenty do pobrania

 

Dokumenty dla firm członkowskich RIG w Katowicach:

 

Pobierz wszystko w jednym pliku

 

pdfDOKUMENTY CZŁONKOWSKIE

 

Aby dołączyć do grona firm członkowskich RIG w Katowicach należy wypełnić i złożyć deklarację członkowską, ankietę członkowską, dokumenty potwierdzające wpłatę wpisowego i składki członkowskiej za pierwszy okres przynależności, a także zapoznać się ze Statutem Izby, Pakietem usług członkowskich oraz wysokością opłat członkowskich.


Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do siedziby Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przy ul. Opolskiej 15.


Uchwała nr 11 Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach z dnia 22 marca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia zmiany wysokości składek członkowskich: pdfUchwała nr 11.pdf

 


 

 

Dokumenty dla członków Sympatyków RIG w Katowicach:


 

Deklaracja Członka Sympatyka

Ankieta Członka Sympatyka

 

 

 


 

 

Klasyfikacja przedsiębiorstw:

 

Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP) weszła w życie 1 stycznia 2005 r., na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2001, s. 33) zmienionego przez rozporządzenie 364/2004 (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004). W dniu 6 sierpnia 2008 roku zostało wydane rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3), które stosuje się w przypadku udzielania MŚP pomocy publicznej.

Definicja MŚP ma zastosowanie do wszystkich polityk, programów i działań, jakie KE realizuje wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).  

 

Zgodnie z art. 1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:  

 

  1. średnie przedsiębiorstwo:   1. zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz 2. jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro 3. jeżeli firma duża posiada więcej niż 25% udziałów, akcji lub głosów to pomimo spełnienia kryteriów w punkcie 1 i/lub 2, firma jest klasyfikowana jako firma duża.    
  2. małe przedsiębiorstwo:   1. zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz 2. jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro 3. jeżeli firma średnia lub duża posiada więcej niż 25%m udziałów, akcji lub głosów, wtedy bez względu na wskaźniki w punkcie 1 i/lub 2 firma mała uznawana jest za średnią lub dużą firmę.  
  3. mikroprzedsiębiorstwo:   1. zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz 2.  jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro 3. Jeżeli firma mała, średnia lub duża posiada więcej niż 25% udziałów, akcji lub głosów, wtedy bez względu na wskaźniki w punkcie 1 i 2 firm jest odpowiednio firmą małą, średnią lub dużą.   Definicje określone w rozporządzeniach Rady czy Komisji Europejskiej obowiązują wprost i są stosowane bezpośrednio na obszarze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

 

Źródło i więcej informacji:

http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Definicja+MSP

 

 

pdfKlasyfikacja przedsiębiorstw

 

kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc