Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

KIGNET Innowacje - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

W ramach projektu KIGNET Innowacje Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wprowadziła do swojej oferty następujące nowe usługi proinnowacyjne:

  • W zakresie wsparcia klastrów - usługi doradcze w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania tworzenia i rozwoju klastrów.
  • W zakresie współpracy na linii Biznes - Nauka - Biznes - usługi doradcze polegające na przeprowadzaniu w firmach audytów technologicznych.
  • W zakresie innowacji organizacyjnych - usługi doradcze w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością serii ISO, audytów energetycznych oraz w zakresie opracowywania i wdrażania planów rozwoju eksportu.

 

Usługi wprowadzane do oferty Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w związku z realizacją Projektu były bezpłatne dla przedsiębiorstw w okresie realizcji projektu.

 

Ich świadczenie było równoznaczne z udzieleniem korzystającemu przedsiębiorcy pomocy de minimis w wysokości wartości wyświadczonej usługi.

 

Informacji na temat udziału Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w Projekcie udziela Anna Rąplewicz pod numerem telefonu (032) 351-11-97.

 

Czas trwania projektu - od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2012.

 


 

Więcej o Projekcie "KIGNET Innowacje - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw"

 

Celem  głównym projektu KIGNET Innowacje - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw był rozwój zintegorwanej sieci KIGNET Innowacje poprzez upowszechnienie i poprawę dostępności na terenie całego kraju do wysokiej jakości usług proinnowacyjnych, świadczonych przedsiębiorcom. W wyniku realizacji projektu stworzony został przyjazny dla sektora przedsiębiorstw system  informacji i kooperacji pomiedzy przedsiębiorstwami a Instytucjami Otoczenia Biznesu, prowadzącymi działalność na rzecz innowacji. Osiągnięte w ten sposób upowszechnienie innowacji, ułatwienie dostępu do usług proinnowacyjnych i promocja dobrych praktyk, prowadziły do wzmocnienia innowacyjności w gospodarce.

 

Cele szczegółowe założone w projekcie:

  • Utworzenie na bazie sieci KIGNET Innowacje izbowej sieci wsparcia, współpracy, zarządzania i promocji klastrów.
  • Utworzenie i rozwój metod, form i narzędzi współpracy pomiędzy firmami oraz pomiędzy firmami a Instytucjami Otoczenia Biznesu naukowo-badawczymi krajowymi i zagranicznymi.
  • Rozwój nowych / nowego zakresu usług proinnowacyjnych dla firm oraz świadczenie tych usług.
  • Rozwój współpracy z sieciami proinnowacyjnymi krajowymi i zagranicznymi.

 

Liderem projektu była Krajowa Izba Gospodarcza, z kolei członkami sieci byli następujący Partnerzy:

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa,
Lubelska Izba Rzemieślnicza,
Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej,
Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu,
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach,
Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Płocku,
Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Rada Miejska w Gliwicach,
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu,
Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Rada w Opolu,
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu,
Polska Izba Turystyki,
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
 

 

Przeczytaj artykuł promocyjny na temat udziału Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w projekcie KIGNET Innowacje w magazynie Parlamentu Europejskiego "Regional Review" tutaj

 

 

stopka ig kig rig efrr napis


 

grudzień 2019
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc