Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Forma przeniesienia majątkowych praw autorskich

W naszej praktyce często doradzamy naszym Klientom przy zawieraniu umów, których przedmiotem jest utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przykładowo logo, zdjęcie, teledysk. Podstawową kwestią przy tej transakcji musi być ustalenie czy umowa ma zawierać przeniesienie autorskich praw majątkowych, czy też „wyłącznie” praw do korzystania z utworu. Pierwsza z opcji powoduje, że twórca wyzbywa się definitywnie własnych praw majątkowych do utworu na polach określonych w umowie, zaś w drugim przypadku mamy do czynienia z umową licencyjną, czyli uprawnieniem do korzystania z utworu przez wskazany czas.

 

Ustawodawca przewidział, że umowa o przeniesienie praw autorskich majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Niedochowanie tej formy powoduje bezwzględną nieważność powyższej umowy, a zatem umowa traktowana jest za niezawartą i nie wywołuje skutków prawnych – nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich. Na marginesie należy zaznaczyć, że forma ta jest całkowicie uzasadniona, jeżeli chodzi o specyficzny i niematerialny przedmiot obrotu jakim są prawa autorskie, tak aby ich określenie w umowie miało kryteria pewne i jednoznaczne. Wykonanie takiej umowy bez dochowania właściwej formy powoduje, że spełnione świadczenia na jej podstawie mają charakter świadczenia nienależnego ze wszystkimi skutkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym. Konsekwencje niedochowania formy w przypadku tej umowy mogą być bardzo poważne, przykładowo sankcje z tytułu naruszenia praw autorskich majątkowych czy po stronie twórcy obowiązek zwrotu wynagrodzenia.

 

W praktyce pojawiają się próby konwersji takiej nieważnej umowy dokonanej bez zachowania wymaganej formy w ważną umowę licencji niewyłącznej (niewymagającej specjalnej formy) do tych samych praw. Jednakże biorąc pod uwagę, iż zmiana kwalifikacji prawnej umowy wymaga zarówno, aby czynność prawna spełniała wymogi ważności umowy, w którą przekształcenie ma nastąpić, jak i zgodności z wolą stron umowy, to w zdecydowanej większości przypadków różnice są tak znaczące, że nie dochodzi do zmiany kwalifikacji prawnej umowy, a umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych pozostaje nieważna.


Posiadamy szerokie spectrum doświadczeń w sprawach sądowych, których przedmiotem są roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich. Postępowania te zazwyczaj trwają wiele lat i są bardzo skomplikowane pod względem dowodowym.

 

Zachęcamy zatem do wcześniejszej konsultacji w zakresie nabycia/korzystania z praw autorskich, aby uniknąć negatywnych konsekwencji, które przy doskonałej znajomości zagadnień są możliwe do uniknięcia.

 

ddrp200

mec. Agnieszka Zinek

Danecki, Dec Radcowie Prawni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dowiedz się więcej o aspektach prawnych dotyczących praw autorskich. 10 grudnia zapraszamy na seminarium informacyjne Firma w Internecie – aspekty prawne, podczas którego omówimy zagadnienia związane z zakładaniem/nabywaniem serwisu internetowego, prowadzeniem i ochroną danych osobowych. Więcej informacji. 

 

MP

grudzień 2019
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc