Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Szybka Ścieżka 2019 - zobacz, jak zmienił się największy program wsparcia innowacji w przedsiębiorstwach

szybka sciezka


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ogłosiło tegoroczną edycję „Szybkiej Ścieżki”. Budżet czterech konkursów, które przeprowadzone zostaną w 2019 roku, to 2,25 mld zł. Ten rok przyniósł też szereg zmian, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli jeszcze skuteczniej starać się o wsparcie dla swoich innowacyjnych projektów.


#InnowacjeSąDlaLudzi
W ubiegłym roku w 5 konkursach „Szybkiej Ścieżki” do NCBR wpłynęło ponad 1200 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 9,5 mld zł. Konkurs jest więc najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców źródłem finansowania nowatorskich projektów.


W 2019 roku NCBR przeprowadzi 4 konkursy, z czego w trzech można jeszcze aplikować. Podobnie, jak w latach ubiegłych, o dofinansowane w ramach „Szybkiej Ścieżki” mogą starać się wnioskodawcy, których celem jest stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Program ma charakter horyzontalny, co oznacza, że nie ma on z góry zdefiniowanej tematyki, a finansowane projekty muszą jedynie wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.


Co nowego w 2019 roku?
– Po raz pierwszy do udziału w „Szybkiej Ścieżce” zapraszamy nie tylko przedsiębiorców, ale też konsorcja naukowo-przemysłowe – informuje zastępca dyrektora NCBR prof. Aleksander Nawrat. – Dodatkowo uruchamiamy odrębny konkurs, realizowany w ramach rządowego programu Dostępność Plus, który polega na finansowaniu projektów B+R ukierunkowanych na stworzenie lub dostosowanie istniejących już produktów i usług do potrzeb osób starszych lub z niepełnosprawnościami.


W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. Dodatkowo NCBR dopuszcza możliwość udziału w konkursie nie tylko firm, ale także ich konsorcjów z jednostkami naukowymi. W praktyce: MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. Takie rozwiązanie umożliwia lepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych.


Realizując rządowy program Dostępność Plus, NCBR ogłosiło także nowy konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności. W konkursie można również składać projekty dedykowane wykorzystaniu istniejących już technologii – poprzez ich nowe, „skrojone na miarę” zastosowanie – na potrzeby osób niepełnosprawnych. W budżecie „Szybkiej Ścieżki” nie zabrakło również środków na wsparcie MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, nadawanym przez Komisję Europejską. Konkurs dedykowany tej grupie przedsiębiorstw NCBR ogłosiło 15 lutego, do wnioskodawców trafi 50 mln zł.


Tak jak w ubiegłym roku we wszystkich konkursach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację projektów w regionach słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejscem realizacji projektu musi być województwo inne niż mazowieckie.

 

Terminy i budżety konkursów

  • „Szybka Ścieżka” dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, budżet: 50 mln zł, nabór wniosków: 1 kwietnia-29 listopada;
  • „Szybka Ścieżka” dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet I konkursu: 1 050 mln zł, nabór wniosków: 1 kwietnia-1 lipca;
  • „Szybka Ścieżka” dedykowana projektom na rzecz dostępności, budżet: 50 mln zł, nabór wniosków: 1 kwietnia-1 lipca;
  • „Szybka Ścieżka” dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet II konkursu: 1 100 mln zł, nabór wniosków: 16 września-16 grudnia;


Konkursy realizowane są w ramach Poddziałania 1.1.1 ”Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Jak sięgnąć po pieniądze, którymi dysponuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju? Zapraszamy do udziału w specjalnych spotkaniach „NCBR dla firm. Wsparcie przedsiębiorców z POIR”.

 

LISTA SPOTKAŃ NCBR DLA FIRM - WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW Z POIR W 2019

 

 Podczas spotkań NCBR dla Firm przedstawiane są m.in. ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, omawiane są także szczegółowe warunki i kryteria oceny projektów. Eksperci NCBR przybliżają poruszaną tematykę, pokazując konkretne przykłady beneficjentów, którzy już realizują, bądź zrealizowali swoje innowacyjne projekty dofinansowane z POIR. Również sami beneficjenci NCBR przedstawiają swoje projekty oraz własne doświadczenia ze współpracy z NCBR. Nowością w stosunku do ubiegłorocznego cyklu, jest możliwość odbycia indywidualnych spotkań z ekspertami, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli przeanalizować założenia swojego pomysłu i uzyskać porady nt. dobrych praktyk w zakresie przygotowania projektu B+R. 

Więcej o spotkaniach NCBR dla przedsiębiorców moża przeczytać tutaj.

 


Regulamin konkursu „Szybka Ścieżka” jest dostępny na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

 

NCBR LOGO 600PX

sierpień 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc