Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Importujesz towary z Turcji? Zwróć uwagę na te dokumenty!

Uwaga! Jest oficjalne stanowisko KE w sprawie elektronicznych świadectw A.TR, EUR.1 i EUR-MED potwierdzanych w Turcji. Brak odręcznego podpisu na tych dokumentach uniemożliwia ubieganie się o preferencyjne traktowanie towaru.

 

wiadectwa A.TR, EUR.1 i EUR-MED elektronicznie potwierdzane w Turcji i nieposiadające tradycyjnego podpisu eksportera i/lub władz upoważnionych do ich wystawiania nie będą uznawane w krajach UE. To oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej. Takie świadectwa nie spełniają wymogów odpowiednich umów na linii Turcja-UE i nie mogą posłużyć do ubiegania się o preferencyjne traktowanie importowanego towaru.

 

Komisja Europejska zobowiązała się podjąć wobec Turcji działania zmierzające do wprowadzenia przez Turcję systemowych rozwiązań, które zapewnią umieszczanie odręcznego podpisu na wspomnianych dokumentach. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje newsletter, w którym poinformuje o podstawach prawnych, dotychczas podjętych krokach oraz zalecanych działaniach, które powinni podjąć unijni importerzy.

 

Jakie są zalecenia?


Do końca tego roku trwa okres przejściowy, w którym Turcja może wystawiać jeszcze świadectwa tradycyjne i na chwilę obecną zaleca się ubieganie o takie właśnie dokumenty. Niekompletne świadectwa (bez odręcznego podpisu) należy zwrócić do nadawcy towaru, który będzie mógł zdobyć niezbędne podpisy na dokumencie, lub też ubiegać się o nowe świadectwo.

 

Ponieważ organy celne w związku z zaistniałą sytuacją wzmacniają działania kontrolne, niezbędne będzie okazywanie tych dokumentów w momencie składania zgłoszeń celnych. KAS zaleca korzystanie z usługi e-Załączniki.

 


 

Aktualizacja z dnia 18.07.2018:

Departament Ceł MF rozesłał w dniu dzisiejszym newsletter w powyższej sprawie. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią:

Departament Ceł MF informuje, że Republika Turcji w kwietniu br. wdrożyła elektroniczny system potwierdzania świadectw (A.TR, EUR.1 oraz EUR-MED). Jednakże świadectwa te, nie spełniają wymogów przewidzianych przepisami Decyzji Nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE – Turcja z dnia 26 lipca 2006 r. ustanawiającej szczegółowe zasady stosowania decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE -Turcja (Dz. Urz. UE L 265 z 26.09.2006, str. 18 oraz korekta w Dz. Urz. UE L 267 z 27.09.2006, str. 48), jak również Protokołu 1 do Umowy między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i Republiką Turcji dotyczącej handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (Dz. Urz. L 227 z 07.09.1996, str. 3, ze zm. Dz. Urz. UE L 254 z 30.09.2005, str. 58), przepisów Protokołu 3 do Decyzji Nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE – Turcja z 25 lutego 1998 r. w sprawie warunków handlu produktami rolnymi (Dz. Urz. L 86 z 20.03.1998 z późn zm.) oraz przepisów układów regulujących handel na warunkach preferencyjnych zawartych pomiędzy zarówno UE, jak i Turcją – a niektórymi państwami, grupami państw lub terytoriami – ponieważ nie posiadają podpisu upoważnionych władz celnych. W związku z powyższym, świadectwa te nie będą uznawane jako podstawa do uzyskania preferencji taryfowych.

 

W trosce o interesy przedsiębiorców i zachowanie płynności obrotu towarowego w handlu z Turcją zaleca się podjęcie kroków w celu uzyskania od partnerów handlowych, do przyszłych przesyłek, świadectw zawierających wymagane podpisy oraz wymianę już otrzymanych świadectw niezawierających podpisu na świadectwa podpisane. Do końca okresu przejściowego można uzyskać świadectwa wystawione w sposób tradycyjny, strona turecka poinformowała bowiem, że do 31.12.2018 r. takie świadectwa nadal mogą być wystawiane. Jednocześnie Departament Ceł informuje, że z dniem 19.07 świadectwa przewozowe A.TR, EUR. 1 i EUR-MED przechodzą do odwołania do kategorii dokumentów, dla których istnieje obowiązek przedstawienia organowi celnemu na etapie składania elektronicznego zgłoszenia celnego (Załącznik nr 2 do Instrukcji „Dokumenty przedkładane na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych“).

 

Oznacza to, że świadectwa te powinny być dostarczane razem ze zgłoszeniem przy wykorzystaniu aplikacji e-Załączniki (możliwe jest także przesłanie skanu dokumentu na dedykowaną skrzynkę oddziałową) m.in. celem skontrolowania podpisu upoważnionych władz celnych. Przy składaniu zgłoszenia celnego należy dochować należytej staranności, aby nie załączać świadectw niepodpisanych. Informujemy również, że Komisja Europejska zobowiązała się podjąć działania zmierzające do wprowadzenia przez Turcję rozwiązania systemowego, zapewniającego umieszczanie podpisu na dokumencie (system powinien generować w polu 12 faksymilę podpisu). Do czasu zmiany systemu przez tureckie władze celne zaleca się uzyskiwanie tradycyjnie wystawionych dokumentów.

 

 

Źródło: https://www.3cargo.com/importujesz-towary-z-turcji-zwroc-uwage-na-te-dokumenty/ 

lipiec 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc