Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Tomasz Zjawiony nowym prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach!

Po blisko 29 latach współzałożyciel i wieloletni prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przekazał stery jednej z najprężniej działających organizacji samorządu gospodarczego w kraju Tomaszowi Zjawionemu, pełniącemu do tej pory funkcję wiceprezesa tej instytucji.


Decyzja, o można powiedzieć modelowej sukcesji, zapadła podczas Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków RIG w Katowicach, które odbyło się 11 czerwca 2018 r. - Powołując Izbę do życia na początku lat dziewięćdziesiątych, przeczuwaliśmy jak istotną rolę może odegrać w rodzącej się wówczas wolnorynkowej rzeczywistości Polski. W ramach RIG swoje pierwsze biznesowe kroki stawiało ponad stu przedsiębiorców, z których dziś wielu to niekwestionowane autorytety na arenie krajowej i międzynarodowej. W tej chwili Izba zrzesza blisko pół tysiąca firm, a wśród wielu wyzwań stojących przed moim następcą znajduje się wciąż popularyzacja idei samorządu gospodarczego jako głosu sektora MŚP w przestrzeni publicznej – podsumowuje Tadeusz Donocik, który podczas Walnego Zgromadzenia przyjął tytuł Honorowego Prezesa Izby.

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach nie tylko reprezentuje interesy gospodarcze przedsiębiorców wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego i udziela im pomocy w trudnych sytuacjach, ale też promuje zasady etyki i uczciwości w biznesie, aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych oraz promuje zrzeszone w niej firmy w kraju i za granicą. Istotną część działalności Izby stanowią również postępowania arbitrażowe i mediacyjne, działalność na rzecz kształcenia kadr dla gospodarki oraz działalność dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, innowacyjnych i technologicznych.

 

Najbardziej rozpoznawalnym i cenionym przedsięwzięciem Izby jest, organizowany w tym roku po raz ósmy, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To trzydniowe wydarzenie odzwierciedla kierunki działań RIG odpowiadające potrzebom przedsiębiorców, umożliwiając im dostęp do ekspertów, narzędzi i wiedzy ułatwiającej skuteczne zarządzanie biznesem.

 

- RIG w Katowicach to marka budowana przez ponad ćwierć wieku, kojarzona z solidnością, stałością i potencjałem tkwiącym w przynależności do Izby. To przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą i pełne zaufania relacje, na których przecież opiera się współczesny biznes. Biznes, o coraz młodszych twarzach, do których chcemy dotrzeć i pokazać katalog korzyści i możliwości płynących z noszenia odznaki członkowskiej w klapie marynarki – podsumowuje Tomasz Zjawiony.

 

Nowy prezes chce nadal budować pozycję RIG jako lidera wśród samorządów gospodarczych na rynku regionalnym i ogólnopolskim. Swoją działalność podczas 5-letniej kadencji chce oprzeć m.in. na budowaniu silnych środowisk gospodarczych, które reprezentować mają przedsiębiorców przed administracją publiczną oraz środowiskiem nauki, kultury i mediów oraz promocji ich roli jako kreatorów miejsc pracy i ponad 50% PKB.

 

Zamierza również położyć nacisk na networking i relacje wewnętrzne firm członkowskich RIG, wsparcie rozwoju innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wspieranie postaw przedsiębiorczych młodych ludzi i rozwoju młodych przedsiębiorców. Nie obca jest mu również chęć szerokiej współpracy dla tworzenia systemowego myślenia o rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, obejmującego również dostosowania aktualnego systemu edukacji do faktycznych potrzeb rynku.

 

Zobacz fotorelację z wydarzenia! 


DSC02994 small DSC03149 small DSC03200 small

TOMASZ ZJAWIONY

Kierował firmami na rynku polskim, tworzył i prowadził oddziały firm z kapitałem niemieckim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim, członek Rad Nadzorczych, członek Zarządów spółek również skarbu państwa, doradza inwestorom i korporacjom międzynarodowym. Przygotowanie praktyczne zdobywał odbywając staże m.in. na Wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, ale przede wszystkim prowadząc liczne projekty gospodarcze i społeczne. Specjalizuje się w tematyce handlu na rynku polskim oraz międzynarodowym. Jest inicjatorem i angażuje się w liczne projekty społeczne związane przede wszystkim z młodymi ludźmi. Członek licznych gremiów gospodarczych m.in. członek Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, Członek Rady Społeczno - Gospodarczej Metropolii Śląsko – Zagłębiowskiej, Członek Wojewódzkiej Rady ds. Elektromobilności.

 

Edukacja: Uniwersytet Śląski, Absolwent Studiów Managerskich – Executive MBA – Master of Business Administration: Institut d’Administration des Enterprises IAE d’Aix-en- Provence Graduate School of Management w Marsylii – Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii.

 

Zainteresowania: Sport, muzyka oraz podróże

 

Podczas Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzeniu Walnego RIG w Katowicach wyznaczono następujące funkcje i wyróżnienia:

  

Tytuł Honorowego Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej przyjął Tadeusz Donocik.


Stanowisko Prezesa Regionalnej Izby Gospdoarczej w Katowicach objął Tomasz Zjawiony.


Wyznaczono Przewodniczącego Rady Izby - Janusza Steinhoffa.


Tytuł Honorwego Członka Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach otrzymali:

 • Elżbieta Bieńkowska – Komisarz Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego i usług
 • prof. Mirosław Jacek Błaszczyk – Dyrektor Filharmonii Śląskiej
 • Eugeniusz Budniok – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Katowickiej BCC
 • Arkadiusz Chęciński – Prezydent Miasta Sosnowiec
 • prof. dr hab. Antoni Cygan – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Barbara Dolniak – Wicemarszałek Sejmu VIII Kadencji
 • Franciszek Dziendziel – Wójt Gminy Pawłowice
 • Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 • Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta Gliwice
 • Łukasz Goik – Dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu
 • Michał Gramatyka – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
 • Anna Grygierek – Burmistrz Gminy Strumień
 • prof. dr hab. inż. Marek Gzik – Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechnik Śląskiej
 • Anna Hetman-Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki – Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. dr hab. Jarosław Janicki – Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej
 • Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Śląskiego
 • Jacek Krawczyk – Przewodniczący grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 • Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
 • Jacek Krywult – Prezydent Miasta Bielsko-Biała
 • Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik
 • dr Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju
 • Edward Lasok – Prezydent Miasta Mysłowice
 • Prof. dr hab. Marek Lubelski – współzałożyciel Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego
 • Prof. dr hab. Czesław Martysz – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowa
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechnik Śląskiej
 • Dariusz Miłkowski – Dyrektor Teatru Rozrywki w Chorzowie
 • Radosław G. Ostałkiewicz – Wójt Gminy Jaworze
 • Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej
 • Janusz Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica
 • dr hab. prof. U.Ś. Tomasz Pietrzykowski – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej Uniwersytetu Śląskiego
 • Andrzej Płonka – Starosta Bielski
 • Jerzy Podsiadło – Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach
 • Andrzej Raj – współzałożyciel i wieloletni Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego
 • Paweł Sadza – Starosta Pszczyński
 • Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
 • Krzysztof Sędzimir – współzałożyciel Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego
 • Dariusz Skrobol – Burmistrz Miasta Pszczyna
 • prof. dr hab. Władysław Szymański – Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • Wiesław Śmietana – Dyrektor Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
 • dr hab. Robert Tomanek, prof. UE – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego
 • Piotr Wojaczek – Prezes KSSE SA w latach 1997-2017
 • Krzysztof Zamasz – Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • dr hab. n. med. Marian Zembala – Poseł do Sejmu RP
 • Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej
 • Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Śląskiego
 • Jacek Krawczyk – Przewodniczący grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 • Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
 • Jacek Krywult – Prezydent Miasta Bielsko-Biała
 • Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik
 • dr Jerzy Kwieciński- Minister Inwestycji i Rozwoju
 • Edward Lasok – Prezydent Miasta Mysłowice
 • Prof. dr hab. Marek Lubelski – współzałożyciel Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego
 • Prof. dr hab. Czesław Martysz – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowa
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechnik Śląskiej
 • Dariusz Miłkowski – Dyrektor Teatru Rozrywki w Chorzowie
 • Radosław G. Ostałkiewicz – Wójt Gminy Jaworze
 • Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej
 • Janusz Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica
 • dr hab. prof. U.Ś. Tomasz Pietrzykowski – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej Uniwersytetu Śląskiego
 • Andrzej Płonka – Starosta Bielski
 • Jerzy Podsiadło – Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach
 • Andrzej Raj – współzałożyciel i wieloletni Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego
 • Paweł Sadza – Starosta Pszczyński
 • Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
 • Krzysztof Sędzimir – współzałożyciel Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego
 • Dariusz Skrobol – Burmistrz Miasta Pszczyna
 • prof. dr hab. Władysław Szymański – Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • Wiesław Śmietana – Dyrektor Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
 • dr hab. Robert Tomanek, prof. UE – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego
 • Piotr Wojaczek – Prezes KSSE SA w latach 1997-2017
 • Krzysztof Zamasz – Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • dr hab. n. med. Marian Zembala – Poseł do Sejmu RP
 

Honorową Złotą Odznakę RIG w  Katowicach otrzymali:

 • Marek Biczak – Właściciel Firmy BIMART Marek Biczak
 • Roman Biernacki – Właściciel PPHU„ROBIREX” Roman Biernacki Export-Import
 • Tomasz Czarnik – Prezes Zarządu Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
 • Łukasz Czopik – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • prof. nadzw. Dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Beata Drzazga – Prezes Zarządu BETAMET S.A.
 • Jan Guzera – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PUMAR” Sp. z o.o.
 • Marcin Kanclerz – Prezes KANCLERZ Sp. z o.o.
 • Małgorzata Kuś – Właścicielka Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Kuś Małgorzata
 • Andrzej Malinowski – Prezes Zarządu Dąbrowskie Wodociągi.
 • Grażyn Nelip – Właścicielka Kancelarii Doradztwa Podatkowego Grażyna Nelip
 • Jerzy Paja – Właściciel – AUTOKLINIKA S.C.
 • Krystyna Piasecka – Prezes Zarządu Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Michał Pieczonka – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
 • Tadeusz Pilarski – Prezes Zarządu Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
 • Stanisław Przybyłowicz – wieloletni działacz Samorządy Gospodarczego
 • Bartosz Satała – Prezes Zarządu Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Aleksander Stuglik – Partner Zarządzający KBZ Żuradzka & Wspólnicy Sp. K.
 • Klaudia Tarczewska – Prezes Agencji reklamowej INTERDONT Sp. z o.o.
 • Roman Trzaskalik – Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o.  w Katowicach
 • Jerzy Wawrosz – Właściciel „WAWROSZ” Spółka Jawna
 • Andrzej Wawrosz – Właściciel „WAWROSZ” Spółka Jawna
 • Tadeusz Zadrożny – Dyrektor Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej
marzec 2019
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc