Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej została Akademią WSB!

Innowacyjność, konsekwencja w działaniu oraz dbałość o wysokie standardy kształcenia i badań naukowych - te wartości świadczą o jakości uczelni. WSB dowodzi swoimi osiągnięciami, że warto łączyć nowoczesność z tradycją, interdyscyplinarność z innowacyjnością, multidyscyplinarność z doskonałością w niszach, pracę z pasją. Wysoki poziom działalności naukowej i kształcenia potwierdza zmiana - z dniem 16 kwietnia 2018 r. - statusu i nazwy Uczelni z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w Akademię WSB.

 

Akademia WSB jest jedyną uczelnią niepubliczną w województwie śląskim o statusie akademii; posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora (w dyscyplinach nauki o zarządzaniu oraz pedagogika). W rankingu Perspektyw 2017 zajęła 5 miejsce w kraju wśród uczelni niepublicznych i pierwsze w województwie śląskim.


- Osiągnięcie statusu akademii - w konsekwencji przyznania Uczelni kolejnych uprawnień akademickich - to efekt zaangażowania i twórczej pracy pracowników, a także potwierdzenie wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonej działalności naukowej. To ugruntowanie pozycji Uczelni jako wiodącego ośrodka akademickiego w kraju i efekt m.in. realizowanych projektów naukowo-badawczych, kilkuset prac opublikowanych w znaczących oficynach wydawniczych czy ścisłej i efektywnej współpracy z partnerami międzynarodowymi - podkreśla prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Akademii WSB.

 

Uczelnia współpracuje - na podstawie podpisanych umów i porozumień - z grupą ponad 700 podmiotów otoczenia społecznego, kulturalnego i gospodarczego, w tym krajowymi ośrodkami naukowymi i akademickimi, przedsiębiorstwami i różnego rodzaju instytucjami. Akademia WSB jest inicjatorem i animatorem działań na rzecz budowy gospodarki opartej na wiedzy i kreacji innowacyjnych rozwiązań, m.in. poprzez popularyzację idei klasteringu i aktywną współpracę w klastrach. Utworzone przez Uczelnię w 2014 r. Centrum Transferu Technologii realizuje zadania, których celem jest transfer wyników prac naukowych do gospodarki z wykorzystaniem potencjału intelektualnego i technicznego uczelni.

 

Akademia WSB oferuje praktyczne programy studiów dostosowane do wymagań dynamicznego rynku pracy, poprzez współpracę z przedsiębiorstwami i instytucjami umożliwia studentom realizację praktyk, staży i zdobycie zatrudnienia jeszcze przed końcem nauki, wdrażając innowacyjne metody kształcenia oraz budując partnerskie relacje studentów i naukowców rozwija interdyscyplinarne zespoły i realizuje nowatorskie projekty. Rozszerza również ofertę edukacyjną; obecnie oferta studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych, studiów MBA oraz doktoranckich to blisko 130 kierunków.

 

- Budowana przez blisko 23 lata pozycja naukowa Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a od 16 kwietnia 2018 r. Akademii WSB, wciąż rośnie. Poprzez partnerstwa z uczelniami zagranicznymi, realizację międzynarodowych projektów naukowych i edukacyjnych, kształcenie studentów z kilkudziesięciu krajów świata tworzymy międzynarodową społeczność akademicką - mówi Rektor Akademii WSB.

 

Jak podkreśla prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, zmiana statusu i nazwy Uczelni to punkt wyjścia do kolejnych działań rozwojowych. – Jako uczelnia otrzymaliśmy blisko 10 mln zł w ramach projektu „Zintegrowane Programy Uczelni” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Środki te będziemy mogli przeznaczyć m.in. na organizację zajęć praktycznych i staży dla studentów, podniesienie poziomu umiędzynarodowienia i informatyzacji czy zwiększenie kompetencji kadry naukowej – dodaje Rektor Akademii WSB.

marzec 2019
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc