Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2019

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) to inicjatywa Komitetu Regionów służąca wyłanianiu i nagradzaniu regionów i miast UE o wyróżniającej się i wychodzącej w przyszłość strategii rozwoju przedsiębiorczości, bez względu na ich wielkość, zamożność czy konkretne kompetencje. Obszary, które przedstawią najbardziej wiarygodną, zauważalną, przyszłościową i obiecującą strategię polityczną, otrzymują w danym roku tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP).

 

Inicjatywa ma dwojaki cel:

 • przyczyniać się do partnerskiego wdrażania programu Small Business Act (SBA),
 • wskazywać przykłady optymalnego wykorzystania środków UE i innych funduszy publicznych ukierunkowanego na rozwój strategii przedsiębiorczości w danym regionie.
 

Poprzez inicjatywę ERP Komitet Regionów (KR) przyczynia się do powszechnego stosowania zasad SBA na poziomie lokalnym i regionalnym oraz do realizacji celów strategii „Europa 2020”. Nagroda ERP jest dla podmiotów lokalnych i regionalnych okazją do zademonstrowania kluczowej roli, jaką MŚP i przedsiębiorcy odgrywają we wzmacnianiu odporności gospodarki. Inicjatywa ta, aktywizując potencjał regionów UE w zakresie tworzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, umożliwia im dokonywanie dalszych postępów na drodze do ożywienia gospodarczego.

 


Program ERP, oparty na zasadzie wielopoziomowego sprawowania rządów, promuje regionalne wspólnoty ERP, w których reprezentowane są podmioty zarówno regionalne, jak i lokalne. Politykom i zainteresowanym stronom nagroda ERP daje silny impuls do wspólnego opracowywania strategii na rzecz wdrażania zasad programu Small Business Act, takich jak „Stwórz warunki, w których przedsiębiorcy mogą dobrze prosperować”, „Najpierw myśl na małą skalę”, „Spraw, by organy administracji publicznej lepiej reagowały na potrzeby MŚP”, „Wspieraj MŚP w czerpaniu korzyści z rozwoju rynków”. W ten sposób inicjatywa pomaga rozwijać przedsiębiorcze, prężne i proekologiczne regiony w całej Europie.

 

Dotychczas tytuł ERP przyznano dwudziestu czterem terytoriom europejskim:

 

 • w 2011 r.: Brandenburgii (Niemcy), hrabstwu Kerry (Irlandia) i Murcji (Hiszpania),
 • w 2012 r.: Katalonii (Hiszpania), Helsinkom-Uusimaa (Finlandia) i Trnawie (Słowacja);
 • w 2013 r.: Nord-Pas de Calais (Francja), Danii Południowej i Styrii (Austria),
 • w 2014 r.: Flandrii (Belgia), Marche (Włochy) i Brabancji Północnej (Niderlandy),
 • w 2015 r.: Lizbonie (Portugalia), Irlandii Północnej (Zjednoczone Królestwo) i regionowi Walencja (Hiszpania),
 • w 2016 r.: Glasgow (Zjednoczone Królestwo), Lombardii (Włochy) i Małopolsce (Polska).
 • w 2017 r.: Estremadurze (Hiszpania), Dolnej Austrii (Austria) i Zachodniej Grecji (Grecja),
 • w 2018 r.: Macedonii Środkowej (Grecja), Île-de-France (Francja) oraz Północno-Zachodniemu
 • Regionowi (Irlandia).

 

 

Nagrodę ERP ustanowił Komitet Regionów we współpracy z Komisją Europejską. Wspierają ją Parlament Europejski, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz zainteresowane
podmioty na szczeblu UE, takie jak UEAPME, Eurochambres i Social Economy Europe.


W dniu 23 listopada 2017 r. Komitet Regionów wystosował zaproszenie do zgłaszania kandydatur do tytułu ERP 2019. Termin nadsyłania kandydatur upływa 17 kwietnia 2018 r.

 

Jak zgłosić kandydaturę?


Należy złożyć wniosek obejmujący następujące elementy:

 

 • formularz zgłoszenia, obejmujący arkusz informacyjny dotyczący danego obszaru, zarys wizji politycznej tej jednostki, opis przewidywanego mechanizmu zarządzania mającego zapewnić skuteczne wdrożenie działań ERP oraz plan działania i plan w zakresie komunikacji;
 • deklarację zaangażowania politycznego, pokazującą, że strategia ERP danego obszaru ma poparcie jego politycznego organu przywódczego (np. zgromadzenia regionalnego, samorządu regionalnego bądź innych uprawnionych organów politycznych).

 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej ERP: www.cor.europa.eu/eer

 

 

Kryteria oceny


Zgłoszenia zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

 

 1. Polityczna wizja i zaangażowanie

  - W zgłoszeniu przedstawiono przyszłościową wizję polityczną wdrożenia programu Small Business Act dla Europy na danym obszarze. W stosownych przypadkach skoncentrowano się na obecnych priorytetach SBA, a także na zasadach powiązanych inicjatyw politycznych, takich jak plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. oraz plan działań ekologicznych dla MŚP.

  - Kandydatura opiera się na realistycznej ocenie mocnych i słabych stron danego obszaru (analiza SWOT), a także jego bezpośrednich kompetencji w odniesieniu do dziesięciu zasad SBA. Członkowie jury biorą pod uwagę kontekst i specyficzną sytuację wyjściową każdego kandydata.

  - Wizja polityczna dowodzi widocznej wartości dodanej nagrody ERP dla danego obszaru, w tym dla kształtowania jego polityki. Cele terytorialne ERP opierają się na regionalnej strategii rozwoju i przyczyniają się do realizacji celów strategii „Europa 2020”.

  - Właściwe władze polityczne wykazują się silnym i wiarygodnym zaangażowaniem na rzecz wdrożenia strategii ERP na danym obszarze.

 2. Wielopoziomowe sprawowanie rządów, partnerstwo i współpraca

  - Strategia ERP jest przygotowywana i wdrażana zgodnie z podejściem opartym na wielopoziomowym sprawowaniu rządów z udziałem zarówno niższego szczebla (gmin itp.), jak i – jeżeli to możliwe – szczebla krajowego.

  - W opracowywaniu i wdrażaniu strategii ERP bierze udział szerokie spektrum odpowiednich podmiotów, w tym partnerzy gospodarczy i społeczni, instytucje oświatowe i badawcze, a także społeczeństwo obywatelskie.

  - Widać gotowość do wymiany dobrych praktyk z innymi regionami i do opracowania konkretnych inicjatyw współpracy z innymi regionami ERP.

 3. Realizacja

  - Strategia obejmuje konkretne działania na rzecz zastosowania za pomocą programu ERP zasad SBA podlegających kompetencji danego obszaru, a nie tylko stanowi syntezę istniejących kierunków polityki.

  - Wdrażanie działań ERP jest zgodne z zasadami dobrych rządów i obejmuje skuteczne mechanizmy monitorowania i działań następczych.
  - Przewiduje się wskaźniki pomiaru postępów we wdrażaniu.
  - W zgłoszeniu przedstawiono środki zapewniające optymalne wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a także innych funduszy publicznych.
  - Wniosek pokazuje, w jaki sposób działania ERP da się utrzymać po upływie roku ERP.
  - Jeżeli to możliwe, planowane działania uwzględniają aspekt społeczny, środowiskowy i innowacyjny polityki MŚP, a także jej aspekt przyczyniający się do trwałego wzrostu gospodarczego.

 4. Komunikacja

  - We wniosku przedstawiono ambitny i przekonujący plan komunikacji obejmujący konkretne działania na najwyższym szczeblu, które są adresowane do wszystkich kluczowych grup docelowych (w tym MŚP i innych odpowiednich podmiotów).- Odznaczenie ERP zostanie wykorzystane do rozpowszechnienia polityki danego obszaru zarówno w tym regionie, jak i na szczeblu UE.
  - Planowane działania komunikacyjne zwiększą widoczność UE i KR-u.

 

 

Kwalifikowalność


W konkursie mogą wziąć udział wszystkie obszary UE poniżej szczebla państwa członkowskiego, które mają uprawnienia polityczne i są w stanie zrealizować ogólną wizję przedsiębiorczości, bez względu na wielkość, bogactwo czy konkretne kompetencje. Nie ma znaczenia, czy dany obszar posiada uprawnienia legislacyjne, czy nie. Jury ERP bierze pod uwagę budżet, specyficzne wyzwania strukturalne lub terytorialne oraz wyjściową sytuację gospodarczą każdego z kandydatów. O nagrodę mogą się ubiegać zarówno obszary odnoszące już sukcesy, jak i te, które obecnie pozostają w tyle, lecz są gotowe wprowadzić zmiany konieczne do rozwinięcia potencjału przedsiębiorczości.


Regiony definiuje się w jak najszerszym znaczeniu jako wspólnoty, wspólnoty autonomiczne, departamenty, kraje związkowe, prowincje, hrabstwa, obszary metropolitalne, duże miasta, a także obszary transgraniczne posiadające osobowość prawną, takie jak EUWT i euroregiony. By wziąć udział w konkursie, podmiot aplikujący musi posiadać niezbędne uprawnienia polityczne do wdrożenia kompleksowej strategii politycznej mającej na celu uwzględnienie w głównym nurcie polityki niektórych lub wszystkich zasad SBA. Do nadsyłania kandydatur zachęca się zwłaszcza miasta i regiony transgraniczne.

 

 

Harmonogram

 • 23 listopada 2017 r.: ogłoszenie zaproszenia do zgłaszania kandydatur do tytułu ERP 2019
 • 17 kwietnia 2018 r.: upływa termin zgłaszania kandydatur.
 • 4/5 lipca 2018 r. ceremonia przyznania nagrody ERP 2019.

Wszystkie informacje znajdują się w załączonym dokumencie: pdfEER 2019.pdf


marzec 2019
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc