Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Cykl seminariów eksperckich „Roving Seminars”

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w cyklu międzynarodowych seminariów eksperckich tzw. „Roving Seminars” poświęconych ochronie własności intelektualnej za granicą, które odbędą się na trzech, wybranych polskich uczelniach w Krakowie, Gliwicach i we Wrocławiu.


Politechnika Śląska jest współorganizatorem przedsięwzięcia, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ul. Konarskiego 18a) sala „A”.


flashbox WIPO UPRP


Cyklem międzynarodowych konferencji w Krakowie, Gliwicach i we Wrocławiu Urząd Pa-tentowy Rzeczpospolitej Polskiej inauguruje szczególny jubileusz – 100. rocznicę ustanowie-nia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, jak również utworzenia dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Urzędu Patentowego. Obchody jubileuszu zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Przyjdź i spotkaj się z międzynarodowymi ekspertami! Skorzystaj z doświadczeń eksper-tów Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i UPRP! Zdobądź wiedzę o glo-balnych systemach i globalnych bazach danych własności intelektualnej! Zapoznaj się ze stra-tegią ochrony marki i ochrony patentowej! Dowiedz się więcej nt. alternatywnych metod roz-strzygania sporów oraz ochrony własności intelektualnej za granicą! Poznaj główne założenia i planowane zmiany!

 


Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.


Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język pol-ski oraz z języka polskiego na język angielski.
Udział w seminariach jest bezpłatny. Wstęp wolny.
Szczegółowe informacje oraz wymagana rejestracja on-line:
https://www.uprp.pl/roving-seminars-2018


Koordynator organizacyjny z ramienia Politechniki Śląskiej:
dr inż. Ireneusz Jóźwiak (dyr. AIP Politechniki Śląskiej)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 32/ 237 19 85, kom. 604 626 604


 


Własność intelektualna (IP) jest istotnym elementem dzisiejszej gospodarki opartej na wiedzy, a jej efektywne wykorzystanie ma coraz większe znaczenie dla biznesu. Narzędzia i procedury oferowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) są waż-nym źródłem informacji dla przedsiębiorstw przemysłowych i komercyjnych, publicznych i prywatnych inkubatorów przedsiębiorczości, instytucji zajmujących się rozwojem badań na-ukowych oraz innych podmiotów wszystkich sektorów gospodarki.


Seminaria mają za zadanie przybliżyć słuchaczom temat wynalazków, wzorów użytko-wych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz odpowiedzieć na pytania dot. ich skutecznej ochrony na konkurencyjnych rynkach. Uczestnicy uzyskają unikalną i praktyczną wiedzę dot. prowadzenia poszukiwań oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) oraz przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP). Wykłady dotyczyć będą także madryckiego system międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz haskiego sys-temu międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Uzupełnieniem dla tych tema-tów będą również zagadnienia związane z alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów, którymi zajmuje się Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO.


Warto zaznaczyć, że powyższe zagadnienia, zwłaszcza w zakresie ostatnich zmian praw-nych w systemie własności przemysłowej, nie są powszechnie dostępne i nie zostały także ujęte w dotychczasowych opracowaniach dotyczących ochrony dóbr niematerialnych. Orga-nizowane seminaria będą zatem okazją do uzyskania nowej wiedzy, jak i do konsultacji z ekspertami prowadzącymi poszczególne bloki tematyczne, a także do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Będą również doskonałą platformą współpracy, która wpłynie na zwięk-szenie liczby zgłoszeń i podniesienie ich jakości, a także stworzy dla uzyskanych praw wy-łącznych szerszą i lepszą możliwość transferu technologii.


Do pobrana: 

pdfPlakat_seminarium_2018.pdf


grudzień 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc